27.11.1997

Lisätietoja: Tuija Mustaniemi (09) 1734 3553
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Runsaat 5 900 uutta yritystä aloitti huhti - kesäkuussa

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä aloitti Tilastokeskuksen mukaan toimintansa runsaat 5 900 uutta yritystä, mikä on noin sata vähemmän kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä puolestaan lopetti toimintansa runsaat 3 800 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä väheni viime vuoden tammi-maaliskuusta noin 850:llä. Suhteellisesti eniten yrityksiä aloitettiin ja lopetettiin Pohjois-Savossa.

Vuonna 1996 yritysten lukumäärä kasvoi 2 prosenttia

Viime vuonna Suomen yrityskanta kasvoi runsaat 2 prosenttia. Vuonna 1995 yrityskanta oli kasvanut hieman nopeammin eli 3,3 prosenttia. Viime vuonna aloitti toimintansa vajaat 27 000 ja lopetti toimintansa vajaat 22 000 yritystä. Kumpienkin määrä väheni vuodesta 1995.

Päätoimialoista yrityskanta kasvoi eniten liike-elämän palveluissa, lähes 2 000 yrityksellä vuodesta 1995. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi vain rahoituksessa.

Kaikissa maakunnissa aloitettiin viime vuonna yrityksiä enemmän kuin lopetettiin. Yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Vaasan rannikkoseudulla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa oli viime vuonna 36 kuntaa, joissa oli yli 1 000 yritystä. Näistä kunnista yrityskanta kasvoi vuodessa määrällisesti eniten Helsingissä ja suhteellisesti eniten Espoossa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastoon. Perustiedot tilastoon saadaan verohallinnolta.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 1997, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 1997, 1. neljännes sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1996. Tilastokeskus