3.12.1997

Lisätietoja:Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autoliikenteen tonnikilometrit kasvoivat edelleen heinä-syyskuussa

Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös kuorma-autoilla ajettujen kilometrien määrää kuvaava liikennesuorite kasvoi runsaat 5 prosenttia. Sen sijaan kuljetettu tavaramäärä väheni liki 4 prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Erilaisia tavaroita kuljetettiin teillämme yhteensä 106 miljoonaa tonnia. Kuorma-autoilla kuljetetuista tavaroista valtaosa, 52 prosenttia, oli soraa ja maa-aineksia. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna soran ja maa-ainesten määrä pysyi lähes ennallaan. Sen sijaan muiden kuljetettujen tavaroiden määrä väheni 55 miljoonasta tonnista 51 miljoonaan tonniin eli 7 prosenttia.

Erityisesti metsäteollisuuden raaka-aineita, tukki- ja kuitupuuta, kuljetettiin vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Rakennusteollisuustuotteita kuljetettiin puolestaan enemmän kuin viime vuoden heinä-syyskuussa.

Tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 3/97. Tilastokeskus