4.12.1997

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaiset luottavat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli marraskuussa 14,8 eli lähes yhtä suuri kuin useimpina kuukausina tänä vuonna. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 17. - 24. marraskuuta 1 600 Suomessa asuvaa henkilöä.

Alueittaiset erot kuluttajien tyytyväisyydessä ovat säilyneet suunnilleen ennallaan. Tyytyväisimpiä ovat pääkaupunkiseudun kotitaloudet, vähiten tyytyväisiä Pohjois-Suomen taloudet.

Kuluttajien luottamusindikaattori marraskuussa 1995 - 97
Alue 11/1995 11/1996 11/1997
Pääkaupunkiseutu 15,9 17,9 21,7
Muu Etelä-Suomi 10,6 13,5 13,5
Väli-Suomi 6,8 11,1 14,9
Pohjois-Suomi 5 8,8 9,4
Koko maa keskimäärin 10,1 13,8 14,8

Asuntojen ostoaikomukset olivat marraskuussa suunnilleen ennallaan. Kuusi prosenttia kotitalouksista aikoi hankkia asunnon seuraavan vuoden aikana. Auton ostoa puolen vuoden kuluessa suunnitteli joka kymmenes kotitalous. Muut hankinta-aikeet olivat lähes ennallaan, samoin suunnitelmat koti- tai ulkomaan lomamatkoista.

Kaksi kolmesta piti ajankohtaa edullisena lainanotolle. Joka kymmenes talous aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Lainanottoa suunnittelevista joka neljäs aikoi ottaa lainaa asunto-osakkeen ja joka viides kiinteän omaisuuden tai omakotitalon hankintaan.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, marraskuu 1997. Tilastokeskus