4.12.1997

Lisätietoja: Leena Kartovaara (09) 1734 3498
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Jo lähes viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä

Avioerojen lisääntyminen kasvattaa yksinhuoltajien määrää. Yksinhuoltajaperheiden osuus kaikista lapsiperheistä on vuodesta 1990 viime vuoteen suurentunut 14 prosentista 18 prosenttiin. Viime vuoden lopussa yksinhuoltajaäitejä oli Tilastokeskuksen mukaan 100 200 ja yksinhuoltajaisiä 13 800. Molempien määrä on lisääntynyt vuoden 1990 lopusta neljänneksen.

Vauvoista 90 prosenttia asuu kummankin vanhempansa kanssa. Kouluikään mennessä osuus on pienentynyt 80 prosenttiin, ja 15-vuotiaista enää 72 prosenttia asuu yhdessä isänsä ja äitinsä kanssa.

Joka kahdeskymmenes lapsi asuu isänsä tai äitinsä ja tämän uuden puolison kanssa niin sanotussa uusperheessä. Uusperheitä oli viime vuoden lopussa 43 100.

Perheet tyypeittäin 31.12.1996
Kaikki Perheet, joissa alle Perheet, joissa alle
perheet % 18-vuotiaita lapsia % 7-vuotiaita lapsia %
Aviopari + lapsia 566 700 40,9 438 900 69,1 210 900 68,0
Aviopari, ei lapsia 403 600 29,1 - - - -
Äiti + lapsia 159 600 11,5 100 200 15,8 40 000 12,9
Avopari, ei lapsia 140 200 10,1 - - - -
Avopari + lapsia 88 900 6,4 82 100 12,9 56 800 18,3
Isä + lapsia 27 500 2,0 13 800 2,2 2 200 0,7
Yhteensä 1 386 500 100,0 635 000 100,0 309 900 100,0

Suomessa oli viime vuoden lopussa 1 386 500 perhettä. Vuodessa perheiden määrä lisääntyi 3 400:lla. Eniten kasvoi sellaisten perheiden määrä, joissa on vain aviopari kahdestaan. Näiden perheiden lisääntyminen johtuu pääasiassa siitä, että suurten ikäluokkien lapset muuttavat pois vanhempiensa kotoa.

Perheen keskikoko oli viime vuoden lopussa 3,0 henkeä. Perheisiin kuului 80 prosenttia väestöstä.

Lähde: Perheet 1996. Tilastokeskus