5.12.1997

Lisätietoja: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Ulla Kaipainen (09) 1734 3563
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Oppilaitokset vähenivät edelleen

Peruskoulujen, päivälukioiden ja ammatillisten oppilaitosten määrä väheni tänäkin syksynä. Tilastokeskuksen oppilaitostilastojen mukaan peruskoulut vähenivät vuodessa 72:lla, ammatilliset oppilaitokset 47:llä ja päivälukiot yhdellä.

Peruskouluissa sekä päivä- ja aikuislukioissa on nyt opiskelijoita hieman aiempaa enemmän. Ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen myötä ammatillisten oppilaitosten opiskelijamäärä on vähentynyt ja ammattikorkeakoulujen kasvanut.

Oppilaitokset ja opiskelijat 1997
Oppi- Muutos Opiske- Muutos
laitoksia 1996 - 97 lijoita 1996 - 97
Peruskoulut 4 319 -72 592 400 3 200
Päivälukiot 447 -1 111 300 1 400
Aikuislukiot ja -linjat 54 3 27 000 1 600
Ammatilliset oppilaitokset 349 -47 174 600 -14 800
Vakinaiset ammattikorkeakoulut 16 7 39 600 23 000
Yliopistot 20 - 138 300 -1 800

Yliopistoihin hyväksyttiin 30 prosenttia hakijoista

Maamme 20 yliopistoon pyrki tänä vuonna 61 600 hakijaa. Heistä hyväksyttiin 18 600. Naisia hyväksytyistä oli 55 prosenttia.

Helpointa oli päästä opiskelemaan tekniikkaa ja luonnontieteitä, sillä lähes joka toinen näille aloille hakenut hyväksyttiin. Vaikeinta oli päästä opiskelemaan teatteri- ja tanssialaa sekä kuvataiteita. Niihin hakeneista hyväksyttiin vain alle viisi prosenttia. Psykologian, liikuntatieteiden ja eläinlääketieteen koulutus on myös suosittua, alle 10 prosenttia hakijoista hyväksyttiin.

Nuorimpia olivat korkeakouluihin tekniikan ja luonnontieteiden aloille hyväksytyt, joista 19-vuotiaita oli yli puolet. Vanhimpana päästiin taidealoille ja terveystieteiden alalle, joille hyväksytyistä alle 10 prosenttia oli 19-vuotiaita.

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitostilastot.

Uusimmat oppilaitostiedot Internetissä: http://www.stat.fi/tk/he/oppilait.html