10.12.1997

Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Pirkko Penttilä (09) 1734 3338
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kansantuote kasvoi viime vuonna 3,6 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 3,6 prosenttia. Kasvu oli hieman aiemmin arvioitua nopeampaa, sillä viime kesänä kansantuotteen kasvuksi arvioitiin 3,3 prosenttia. Nimellinen bruttokansantuote oli viime vuonna 577 miljardia markkaa ja kansantulo henkeä kohti 91 500 markkaa.

Kansantalouden tilinpidon tietoja on tarkistettu, koska muun muassa vakuutusyhtiötilasto, kuntien taloustilasto ja verotus ovat valmistuneet.

Tuotantoa lisäsi viime vuonna erityisesti investointien kasvun vauhdittuminen. Investoinnit lisääntyivät 8,4 prosenttia. Muuten talouden kysyntä kasvoi melko tasaisesti: julkinen kulutus 3,5 prosenttia, yksityinen kulutus 3,8 prosenttia ja vienti 3,9 prosenttia.

Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna 42,1 miljardia markkaa. Sen sijaan työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen talous oli 19,8 miljardia markkaa ylijäämäinen. Kuntien ja kuntayhtymien talous oli 2,4 miljardia markkaa ylijäämäinen.

Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä oli tarkistettujen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 19,9 miljardia markkaa eli 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Niin sanottu Emu-alijäämä lienee 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä.

Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen osuus bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 48,0 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1991 - 1996, taulukot. Tilastokeskus