15.12.1997

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui lokakuussa

Teollisuustuotanto palasi lokakuussa pitkään jatkuneelle kasvu-uralleen syyskuun pienen notkahduksen jälkeen. Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan tuotanto lisääntyi viime vuoden lokakuusta 6,6 prosenttia. Ilman energiahuollon 5,8 prosentin vähennystä olisi kasvu ollut vieläkin korkeampi.

Metalliteollisuuden toimialoista eniten kasvoivat sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 22 prosenttia, ja metallituotteiden valmistus, runsaat 12 prosenttia. Kulkuneuvoja tehtiin lokakuussa lähes 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuoden lokakuusta lähes 12 sekä puu- ja paperiteollisuuden tuotanto runsaat 11 prosenttia. Elintarvikkeiden tuotanto kääntyi lokakuussa runsaan 4 prosentin kasvuun. Kemianteollisuuden tuotanto väheni edellisvuotisesta, mutta enää runsaat 2 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä runsaat 90 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli noin 92 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden 98, kemianteollisuuden runsaat 82 ja muun tehdasteollisuuden runsaat 81 prosenttia.

Viime vuoden tammi-lokakuusta tämän vuoden tammi-lokakuuhun teollisuustuotanto lisääntyi 7,6 prosenttia. Paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 15 prosenttia, puutavarateollisuuden runsaat 14, metalliteollisuuden lähes 11 ja kemianteollisuuden tuotanto lähes 2 prosenttia.

Syyskuussa teollisuustuotannon kasvuvauhti oli tarkistettujen tietojen mukaan 4,2 prosenttia. Tarkistuksessa luku pieneni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1997, lokakuu. Tilastokeskus