17.12.1997

Lisätietoja: Samuli Rikama (09) 1734 3528
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Atk-palveluyritysten liikevaihto 10 miljardia markkaa viime vuonna

Atk-palveluyritysten liikevaihto on kääntynyt selvään kasvuun 1990-luvun alun notkahduksen jälkeen. Tilastokeskuksen tekemän kyselyn mukaan yritysten liikevaihto oli vuonna 1996 reilut 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alan kokonaisliikevaihto oli lähes 10 miljardia markkaa.

Atk-palveluyritysten määrä on lamasta huolimatta kasvanut koko 1990-luvun ajan. Vuonna 1989 alalla toimi noin 1500 yritystä, mutta vuonna 1995 niitä oli jo 2600. Atk-palveluyritysten keskikoko on kuitenkin 1990-luvulla jatkuvasti pienentynyt, kun kaikkien yritysten kohdalla kehitys on ollut päinvastainen.

Ulkomaisessa omistuksessa oli vuonna 1995 yhteensä 42 atk-palveluyritystä. Näiden yritysten liikevaihto oli lähes 28 prosenttia alan kokonaisliikevaihdosta, ja ne työllistivät noin viidenneksen alan henkilöstöstä. Merkittävimpiä ulkomaisia omistajia olivat yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset ja hollantilaiset yritykset.

Vuonna 1995 atk-palvelualan henkilöstöstä ja liikevaihdosta keskittyi Uudellemaalle noin kaksi kolmasosaa ja toimipaikoistakin lähes puolet. Uudenmaan lisäksi atk-palvelujen tuotanto oli merkittävää myös Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Ansiotaso yksityisen sektorin korkeimpia

Atk-palvelualan ansiotaso oli vuonna 1995 yksityisen sektorin korkeimpia. Alalla kokoaikaisesti työskentelevät ansaitsivat kuukaudessa keskimäärin yli 15 000 markkaa, kun yksityisen sektorin henkilöstön keskimääräinen kuukausiansio oli 10 900 markkaa.

Lähes 95 prosenttia atk-palvelualan henkilöstöstä toimi vakituisessa työsuhteessa vuonna 1996. Määräaikaisen henkilöstön osuus oli Tilastokeskuksen kyselyn mukaan runsas 5 prosenttia. Etätyötä tekeviä oli alle 3 prosenttia, ja osa-aikaisia tätäkin vähemmän.

Liikevaihdosta 40 prosenttia asiantuntijapalveluista

Atk-palveluyritysten liikevaihdosta lähes 40 prosenttia muodostui vuonna 1996 asiantuntijapalveluista, kuten konsultoinnista, ohjelmistojen ylläpidosta ja suunnittelusta sekä koulutuksesta. Tietojenkäsittelypalvelujen osuus oli viidennes. Atk-laitteiden ja tarvikkeiden myynnin osuus liikevaihdosta oli 15 prosenttia.

Kaksi kolmesta atk-yrityksestä tuotti palveluja teollisuudelle. Yli 40 prosenttia yrityksistä tuotti palveluita julkiselle hallinnolle ja saman verran kaupan toimialalle.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen atk-palvelualan yrityksille keväällä 1997 tekemään kyselyyn, johon vastasi 214 yritystä, sekä muihin Tilastokeskuksen aineistoihin. Julkaisu aiheesta ilmestyy helmikuussa 1998.

Lähde: Yritystilastot. Tilastokeskus