19.12.1997

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusluvissa neljänneksen kasvu lokakuussa

Rakennuslupia myönnettiin lokakuussa 2,6 miljoonan kuutiometrin rakentamiseen, neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Vain asuinrakennuslupien kuutiot vähenivät viime vuoden lokakuusta.Tiedot ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Kerrostaloasunnoille lupia myönnettiin selvästi vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Omakotiasuntojen lupamäärä sen sijaan lisääntyi lokakuussa kuten kaikkina muinakin kuukausina tänä vuonna.

Tammi-lokakuussa koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin lähes 33 miljoonan kuutiometrin verran eli viidennes edellisvuotista enemmän. Teollisuus- ja varastorakennuksille sekä julkisille rakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä kuitenkin pieneni.

Lokakuun loppuun mennessä rakennuslupia myönnettiin runsaan 28 000 uuden asunnon rakentamiseen, mikä oli 6 500 enemmän kuin tammi-lokakuussa vuosi sitten. Yli neljännes luvista myönnettiin pääkaupunkiseudulla, jossa luvan saaneita asuntoja oli lähes 3 000 edellisvuotista enemmän.

Myönnetyt rakennusluvat lokakuussa ja tammi-lokakuussa 1997
Lokakuu

1000 m3

Muutos, %
10/96 - 10/97
Tammi-lokakuu

1000 m3

Muutos, %
1-10/96 - 1-10/97
Kaikki rakennukset 2 586 25 32 643 21
joista

asuinrakennukset


694

-8

10 235

33
liike- ja toimistorakennukset 446 147 4 973 126
julkiset palvelurakennukset 163 4 2 001 -19
teollisuus- ja varastorakennukset 828 33 7 658 -8
teollisuusrakennukset 421 3 5 043 -6
maatalousrakennukset 255 80 5 313 38
Asunnot, kpl 1 872 -20 28 135 30

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, lokakuu 1997. Tilastokeskus