19.12.1997

Lisätietoja: Mikael Åkerblom (09) 1734 3270, Ari Mikkelä (09) 1734 2594
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tutkimusmenot kasvoivat 14 prosenttia vuonna 1996

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin Suomessa noin 14,9 miljardia markkaa vuonna 1996. Tutkimusmenojen reaalikasvu edellisvuoteen verrattuna oli peräti 14 prosenttia. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kasvu jatkuu myös vuonna 1997, jolloin niiden määräksi arvioidaan noin 16,9 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1996.

Yritysten tutkimusmenot olivat vuonna 1996 vajaat 9,9 miljardia markkaa, mikä oli lähes viidennes edellisvuotta enemmän. Yritysten tutkimusmenojen arvioidaan kasvavan voimakkaasti myös vuonna 1997 lähes kaikilla toimialoilla.

Tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta 2,6 prosenttia

Tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta vuonna 1996 oli 2,6 prosenttia. Vuoden 1997 bruttokansantuoteosuudeksi arvioidaan 2,7 prosenttia.

Bruttokansantuoteosuudella mitattuna Suomi käyttää hyvin paljon rahaa tutkimukseen. Yhdysvalloissa tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta oli 2,5 prosenttia vuonna 1996. Useimpien maiden tiedot vuodelta 1996 puuttuvat, mutta vuonna 1995 bkt-osuus oli Ruotsissa 3,7 ja Japanissa 2,8 prosenttia. Ruotsin ja Japanin osuudet olivat OECD-maista suurimmat.

Sähkötekninen teollisuus kasvun vauhdittajana

Sähköteknisen teollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot olivat vuonna 1996 vajaat 4,8 miljardia markkaa eli lähes puolet kaikista yritysten tutkimusmenoista. Sähköteknisen alan tutkimusmenot kasvoivat reaalisesti yli kolmanneksen edellisvuodesta. Noin 72 prosenttia kaikista sähköteknisen teollisuuden tutkimusmenoista kohdistui radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistukseen.

Sähköteknisen alan merkitystä kuvaa se, että ilman sen osuutta teollisuusyritysten tutkimusmenot lisääntyivät ainoastaan prosentin. Sähköteknisen teollisuuden tutkimusmenojen arvioidaan olevan vuonna 1997 noin 5,8 miljardia markkaa. Vuodesta 1996 menot kasvavat viidenneksellä.

Tutkimusmenot lisääntyivät selvästi myös tekstiili- ja vaatetusalalla sekä elintarviketeollisuudessa.

Tutkimustyövuodet lisääntyivät yrityksissä 17 prosenttia

Yrityksissä työskenteli vuonna 1996 tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä noin 26 500 henkilöä, joille kertyi tutkimustyövuosia lähes 20 800. Tutkimushenkilökunnan määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 9 prosenttia ja tutkimustyövuosien 17 prosenttia. Yritysten osuus kaikista tutkimusmenoista oli vuonna 1996 jo kaksi kolmasosaa.

Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 1985 97 ja osuus bruttokansantuotteesta
Vuosi Yritykset Julkinen sektori Korkeakoulut Yht. BKT-osuus
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
1985 3 082 58,7 1 069 20,4 1 097 20,9 5 248 1,58
1987 4 002 58,9 1 389 20,5 1 401 20,6 6 792 1,75
1989 5 499 61,6 1 701 19,1 1 726 19,3 8 926 1,83
1991 5 798 57,0 2 126 20,9 2 248 22,1 10 172 2,07
1993 6 234 58,4 2 258 21,1 2 185 20,5 10 677 2,21
1995 8 166 63,2 2 226 17,2 2 524 19,6 12 916 2,35
1996 * 9 850 66,2 2 346 15,7 2 690 18,1 14 886 2,58
1997 * 11 597 68,8 2 437 14,4 2 829 16,8 16 863 2,72
* Julkisen sektorin ja korkeakoulujen osalta tiedot ovat arvioita. Yritysten vuosien 1996 ja 1997 tiedot perustuvat innovaatiotutkimuksen yhteydessä kerättyihin tietoihin. Innovaatiotutkimuksesta puuttuvien toimialojen menot on arvioitu.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1996. Tilastokeskus