22.12.1997

Lisätietoja: Raini Östlund (09) 1734 3205; lisätietoja alueittain: Liikenneturva (09) 417 4700 ja sen alueyksiköt
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Marraskuun tieliikenteessä kuoli 34 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli marraskuussa 34 ja loukkaantui 715 ihmistä. Kuolleiden määrä lisääntyi viime vuoden marraskuusta 14:llä, kun taas loukkaantuneiden määrä väheni 98:lla. Eniten liikennekuolemia sattui Keski-Suomessa ja Uudellamaalla, joissa kummassakin sai surmansa 4 ihmistä.

Marraskuun liikenneonnettomuuksissa kuolleista 23 oli liikkeellä autolla, jalan 7 ja polkupyörällä 4. Kuolleista oli naisia 12 ja miehiä 22.

Tammi-marraskuussa kuolleiden määrä lisääntyi 15 prosenttia

Tammi-marraskuun tieliikenteessä kuoli 403 ihmistä, joista 138 oli naisia ja 265 miehiä. Kuolleiden määrä lisääntyi viime vuoden tammi-marraskuusta 54:llä eli 15 prosenttia. Liikenteessä loukkaantui 8 263 ihmistä, 163 vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Pirkanmaalla kuoli tieliikenneonnettomuuksissa tammi-marraskuussa 44 ihmistä eli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Etelä-Karjalassa kuoli 16 ihmistä, mikä on 10 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi-marraskuun liikenneonnettomuuksissa kuolleista 257 oli liikkeellä autolla. Jalankulkijoita kuoli 60, polkupyöräilijöitä 55 ja muita tienkäyttäjiä 31.

Loukkaantuneiden ja kuolleiden määriä on verrattu vuoden 1996 marraskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.

Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet,
niissä kuolleet ja loukkaantuneet
marraskuussa 1997 ja tammi-marraskuussa 1997
sekä muutos vuoden 1996 ennakkotiedoista

Maakunta/Kaupunki Marraskuu 1997 Tammi-marraskuu 1997
Onnett. Kuolleet Loukkaantuneet Onnett. Kuolleet Loukkaantuneet
lkm lkm muutos lkm muutos lkm lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 125 4 2 184 1 1 522 43 -3 1 951 -94
Helsinki 44 1 -1 54 -39 643 8 -2 774 -111
Espoo 14 1 1 33 11 159 5 -3 237 19
Vantaa 19 1 1 27 11 194 4 4 248 -20
Itä-Uusimaa 18 3 3 20 3 194 13 7 241 -
Varsinais-Suomi 54 2 - 75 -9 638 39 13 846 -41
Turku 27 - - 41 9 282 10 6 356 15
Satakunta 39 2 2 55 24 402 17 -1 519 37
Häme 11 2 1 13 -9 168 17 4 194 -46
Pirkanmaa 38 2 1 51 -8 495 44 22 631 -33
Tampere 15 1 - 22 -3 206 7 4 253 8
Päijät-Häme 25 - - 34 20 246 17 3 324 50
Kymenlaakso 24 2 -1 34 -2 255 17 4 334 -6
Etelä-Karjala 20 3 1 20 -1 179 16 -10 221 -24
Etelä-Savo 16 - - 18 -10 240 13 -1 310 16
Pohjois-Savo 18 3 - 21 -28 293 20 -1 385 27
Pohjois-Karjala 11 1 -2 10 -14 159 18 -1 182 -72
Keski-Suomi 26 4 4 32 -45 319 24 4 421 -12
Etelä-Pohjanmaa 25 2 1 31 -3 291 26 5 383 32
Vaasan rannikkoseutu 19 - - 22 5 219 14 5 260 -32
Keski-Pohjanmaa 5 - - 6 -4 58 2 -3 67 -12
Pohjois-Pohjanmaa 39 2 2 53 -8 406 33 4 509 36
Oulu 9 - - 13 -8 113 7 3 126 -22
Kainuu 4 1 1 8 -11 98 11 6 121 -10
Lappi 19 1 -1 27 - 243 17 -4 333 15
Ahvenanmaa 1 - - 1 1 30 2 1 31 6
Koko maa 537 34 14 715 -98 6 455 403 54 8 263 -163

Lähde: Tilastokeskuksen liikennetilastot