22.12.1997

Lisätietoja: Tarja Seppänen (09) 1734 3220
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Henkilöstökoulutukseen osallistuminen lisääntynyt hieman 1990-luvulla

Henkilöstökoulutukseen osallistui 760 000 palkansaajaa vuonna 1996, mikä on 44 prosenttia kaikista palkansaajista. Koulutukseen osallistuneiden osuus palkansaajista on kasvanut jonkin verran 1990-luvulla. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan tukemaa tai kustantamaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään EU-työvoimatutkimukseen.

Henkilöstökoulutukseen osallistuneiden osuudet 19891996

Vuonna 1996 henkilöstökoulutukseen osallistuivat suhteellisesti eniten 35 - 54-vuotiaat, korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja ylemmässä toimihenkilöasemassa olevat palkansaajat.

Henkilöstökoulutukseen osallistuivatmuita useammin hallinto- ja toimistotyön sekä terveydenhuolto- ja sosiaalityön ammateissa toimivat palkansaajat. Yhtä paljon osallistuivat myös teknillisen, tieteellisen, opetuksen ja humanistisen työn ammateissa toimivat.

Vuonna 1996 ylemmistä toimihenkilöistä koulutukseen osallistui runsas 60 prosenttia, alemmista toimihenkilöistä puolet. Selvästi vähiten osallistuivat työntekijät, joista oli henkilöstökoulutuksessa vajaa 30 prosenttia. Työntekijöiden osallistumisosuus on kuitenkin viime vuosina kasvanut eniten.

Palkansaajat saivat keskimäärin neljä päivää koulutusta vuonna 1996. Koulutuspäivien määrä osallistujaa kohti on pysynyt samana koko 1990-luvun. Eniten vuonna 1996 koulutuspäiviä oli ylemmillä toimihenkilöillä, keskimäärin viisi päivää. Työntekijät käyttivät henkilöstökoulutukseen keskimäärin kaksi päivää.

Lähde: Henkilöstökoulutustilastot. Tilastokeskus