23.12.1997

Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuotteen kasvu jatkui voimakkaana heinä-syyskuussa

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi heinä-syyskuussa 6 prosenttia, kun se tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lisääntyi 5 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote on kasvanut yhteensä 5,4 prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Bruttokansantuotteen 6 prosentin kasvusta lähes 2 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta, jonka tuotanto lisääntyi heinä-syyskuussa yli 15 prosenttia. Metsätalouden kasvu kiihtyi yli 18 prosenttiin. Talonrakentamisessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa tuotanto kasvoi lähes 15 prosenttia. Liikenteessä ja kaupassa tuotannon kasvu oli 7 - 8 prosenttia.

Maatalouden tuotantoa lisäsi heinä-syyskuussa kotieläintalous, sen sijaan kasvinviljelyn tuotanto pieneni runsaat 6 prosenttia. Lämmin syksy ja sähkön viennin väheneminen pienensivät puolestaan energiantuotantoa.

Vienti on pitänyt kuluvana vuonna talouden kasvua ripeänä. Vienti kasvoi tammi-syyskuussa yli 13 prosenttia. Tuonti kasvoi vastaavana aikana runsaat 9 prosenttia.

Yksityinen kulutus kasvoi heinä-syyskuussa lähes 3 prosenttia. Erityisesti autojen, sähkö- ja kodinkoneiden sekä elektroniikan myynti kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat heinä-syyskuussa 5 prosenttia. Rakennusinvestoinnit ovat kasvaneet asuntorakentamisen johdosta voimakkaasti koko kuluvan vuoden. Tammi-syyskuussa rakennusinvestoinnit olivat 15,5 prosenttia edellisvuotista suuremmat.

Kansantalouden palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa vajaat 6,5 prosenttia ja yritysten toimintaylijäämä vajaat 14 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, 3. neljännes 1997. Tilastokeskus