31.12.1997

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu jatkui lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 5,4 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Viennin ohella kasvua piti edelleen yllä kotimainen kysyntä, mikä ilmeni rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon nopeana lisäyksenä.

Rakentaminen jatkui edelleen vilkkaana; sen tuotanto lisääntyi viime vuoden lokakuusta 11 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi 7,2 prosenttia. Kaupan tuotanto lisääntyi 6 prosenttia ja liikenteen 8,6 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi viime vuoden lokakuusta 6,6 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1997. Tilastokeskus