14.1.1997

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 0,2 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 joulukuusta vuoden 1996 joulukuuhun 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,3 prosenttia ja työpanosten hinta 1,0 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 3,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Marraskuusta joulukuuhun rakennuskustannukset pysyivät ennallaan. Työpanosten hinta nousi 0,3 prosenttia ja tarvikepanosten hinta laski 0,1 prosenttia. Muiden panosten hinta säilyi ennallaan.

Taulukko

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, joulukuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (09) 1734 2231