4.2.1997

Tilastokeskuksella runsas anti Tieto97-messuilla

Tieto 97 - tiedon hankinnan, hallinnan ja viestinnän ammattitapahtuma pidetään 5.-6.2.1997 Wanhassa Satamassa Katajanokalla. Näytteilleasettajina on lähes 90 alan johtavaa yritystä Suomesta ja muista Euroopan maista. Neljättä kertaa toteutettava tapahtuma tarjoaa monipuolisen näyttelyn, seminaareja sekä käytännönläheisiä tietoiskuja. Tilastokeskuksella on messuilla runsas anti tietoiskuja uusimmista tilastotuloksista ja -tuotteista.

Poimintoja Tilastokeskuksen tietoiskuista, kabinetti E107:

Maailma mikrollasi. Esittelyssä alueellinen tietopankki Euroavain- 97, sen toiminnot ja mahdollisuudet, mm. Euroopan aluejaot (NUTS 1-3), grafiikka, taulukointi ja kartat.
Ke 5.2.97 klo 10.00-10.20.

EU:ssa väki harmaantuu. Syntyvyys on alhainen ja samanaikaisesti elinaika kasvaa ja vanhuksia on yhä enemmän. EU:ssa on yli 65-vuotiaita nyt 57 miljoonaa, vuonna 2030 jo 93 miljoonaa. Vuonna 2030 joka neljäs on yli 65- vuotias. Suomen huoltosuhde (lapsia tai vanhuksia työikäisiä kohti) on EU:n huolestuttavin. Ke 5.2.97 klo 10.30-10.50.

Suomen koulutustaso lähenee EU:n kärkeä. Vertailussa väestön koulutustaso EU-maissa. Erot ovat suuria, nuorten koulutustaso kohoaa, naisten ja miesten koulutustasoero kapenee. Miten sijoittuu Suomi? Ke 5.2.97 klo 11.00-11.20.

Vihdoinkin kansainvälisesti vertailukelpoinen inflaatiomittari. Sitä tarvitaan, kun valitaan EMU:n kolmanteen vaiheeseen pääsevät maat hintatason vakauden puolesta. Nyt meillä on vielä yksi inflaatiomittari talouspoliittisen analyysin tekemiseen. Miksi yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on parempi kansainväliseen inflaatiovertailuun? Miksi kansallista kuluttajahintaindeksiä tarvitaan edelleen? Ke 5.2.97 klo 12.00- 12.20.

Kuluttajabarometri - kuluttajien mielialat EU-maissa. Kuluttajabarometri luotaa kansalaisten mielialoja samoilla kysymyksillä kaikissa EU-maissa joka kuukausi. Millainen on oman ja maan talouden kehitys? Mikä on kotitalouksien rahatilanne, onko otollista säästää vai ostaa? Kiihtyykö inflaatio, laskeeko työttömyys? Barometrin mukaan Suomessa on EU-maiden tyytyväisimmät kuluttajat. Ke 5.2.97 klo 12.30- 12.50.

SuomiCD aluetietokanta - postinumeroalueittaiset kuluttajavertailut ja -analyysit. Tärkeimmät markkinoinnin taustamuuttujat Suomen väestöstä ja talouksista. Lisänä aluetietoa mm. työpaikoista, palvelutarjonnasta, rakennuksista ja kesämökeistä.
Ke 5.2.97 klo 13.00-13.20.

Rekisteriaineistot kuluttajamarkkinoinnissa - miten löydän asiakkaani? Yhdistämme asiakas-, kampanja- tai jäsenrekisterisi tiedot luotettaviin taustatietoihin tilastotiedoiksi. Saat selville asiakasryhmäsi profiilin segmenteittäin, mutta myös markkinaosuuden kyseisissä ryhmissä ja potentiaalisen ostajakunnan koon.
Ke 5.2.97 klo 13.30-13.50.

Tilastokeskuksen yritysrekisteri - Suomen kattavin tietopankki business-to business -markkinointiin. Yritysrekisteri kattaa kaikki Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt sekä niiden toimipaikat. Sisältää tällä hetkellä noin 237 000 toimivaa yritystä ja yhteisöä, joilla on yhteensä lähes 267 000 toimipaikkaa. Ke 5.2.97 klo 14.00-14.20.

Tietosuoja hallinnollisten aineistojen käytössä. Hallinnollisten aineistojen käyttö on tehokkain tapa rationalisoida tietojen keruuta tilastotoimessa. Kerran kerätyt tiedot voidaan käyttää uudelleen ja vähentää näin kustannuksia huomattavasti. Mitkä ovat hallinnollisten aineistojen käytön keskeiset edut tietosuojan kannalta, mitkä mahdolliset haitat?
Ke 5.2.97 klo 16.00-16.20.

Mitä väestölaskenta kertoo Suomesta ja suomalaisten elämästä. Väestölaskenta 1995 toteutettiin Suomessa täysin rekisteripohjaisena, ainoana maana maailmassa Tanskan lisäksi. Väestölaskenta kertoo laajasti työn tekemisestä ja työttömyydestä, ammateista, asumisesta, perheistä, rakennusten iästä ja käytöstä, toimitiloista ja kesämökeistä. Tietoja on saatavissa aluetasolla, mm. kunnista, kylistä ja jopa 500mx500 m:n karttaruuduista.
To 6.2.97 klo 10.00-10.20.

Nais- ja miesyrittäjät 1990-1993. Aiheina mm. eri toimialojen yrittäjäkunnan nais- tai miesvaltaisuus, nais- ja miesyrittäjien tulot toimialoittain sekä tulojen ja koulutuksen välinen yhteys. To 6.2.97 klo 12.30-12.50.

Klusterit - uusi tapa tarkastella koulutuspääomaa. Mikä klusteri on? Miksi klustereita tutkitaan? Tuloksia tähän mennessä tutkituista metsä-, perusmetalli- ja teleklustereista.
To 6.2.97 klo 13.00-13.20.

Teemakarttojen hyvät ja pahat. Kartta on oiva tapa havainnollistaa tilastoa, mutta virheellinen käyttö voi vääristää sisällön. To 6.2.97 klo 13.30-13.50.

Tilastokeskuksen aluekatsaukset - uusi aluetiedon palvelumuoto. Esittelyssä mm. tuoreet uuden läänijaon mukaiset aluekatsaukset Pohjois-, Itä-, Etelä- ja Länsi-Suomesta.
To 6.2.97 klo 15.00-15.20.

Kestävän kehityksen indikaattorit. Mitä kestävä kehitys on, mitkä ovat sen kriteerit? Kestävää kehitystä mittaamaan kootaan Suomen indikaattoreita, pohjana YK:n indikaattorit.
To 6.2.97 klo 15.30-15.50.

Tieto 97 -messut on kohdistettu tietoammattilaisille sekä yritysten ja julkisen sektorin päättäjille. Tapahtuman järjestämisestä vastaavat Helsingin Messut Oy, Tilastokeskus ja Tietopalveluseura. Messut ovat avoinna keskiviikkona 5.2.1997 klo 9-18 ja torstaina 6.2.1997 klo 9- 17. Sisään pääsee asiakaskutsukortilla tai 200 markan pääsylipulla ovelta.

Lisätietoja: Maari Paasilinna (09) 1734 2569