26.3.1997

Ammattiluokitus uudistettu

Tilastokeskus on uudistanut ammattiluokituksensa kansainvälisten standardien mukaiseksi. Ammattiluokitus 1997 perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn ja Euroopan unionin luokituksiin. Edellinen, vuoden 1987 ammattiluokitus oli melko puhtaasti kansallinen luokitus, joka pohjautui vanhaan pohjoismaiseen standardiin.

Ammattiluokitusta käytetään muun muassa laadittaessa tilastoja väestön ammattirakenteesta tai palkoista. Sitä käytetään myös ammatinvalinnan ohjauksessa, työnvälityksessä, työelämän tutkimuksessa, koulutussuunnittelussa ja terveystutkimuksessa. Lisäksi ammattiluokitus on apuväline luokiteltaessa väestöä sosioekonomisen aseman mukaan.

Uusi ammattiluokitus jakaa ammatit 10 pääluokkaan ammattien vaativuuden perusteella. Pääluokat ovat: johtajat ja ylimmät virkamiehet; erityisasiantuntijat; asiantuntijat; toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät; palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät; maanviljelijät, metsätyöntekijät ynnä muut; rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät; prosessi- ja kuljetustyöntekijät; muut työntekijät; sotilaat.

Varsinainen luokitus sisältää nimikkeistön ja määritelmät. Erillisiä liitteitä ovat hakemisto, muunnosavain ja kolmikielinen tiivistelmä, jotka ilmestyvät myöhemmin tänä vuonna. Hakemisto sisältää noin 9 000 ammattinimikettä aakkosjärjestyksessä. Muunnosavaimella voi muuntaa Ammattiluokitus 1987:n tiedot uuden luokituksen mukaisiksi. Tiivistelmä käsittää luokkien nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ammattiluokitus 1997:n tiedot julkaistaan myös sähköisessä muodossa.

Lähde: Ammattiluokitus 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Pasi Markelin (09) 1734 2290, Päivi Keinänen (09) 1734 3416