21.8.1997

Katsaus tuottavuuteen jälleen ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Tuottavuuskatsaus 1997 on ilmestynyt. Vuosittain ilmestyvä Tuottavuuskatsaus sisältää uusimpia tilasto- ja tutkimustietoja työn, pääoman ja kokonaistuottavuuden kehityksestä Suomessa. Julkaisussa on tietoja myös teollisuustoimipaikkojen tuottavuuseroista ja palvelualojen tuottavuudesta sekä kansainvälisiä vertailutietoja. Tuottavuustilastojen kehittäminen kuuluu yhtenä osaprojektina Kansalliseen tuottavuusohjelmaan Tuottavuudella tulevaisuuteen. Alla poimintoja julkaisun sisällöstä.

Työn tuottavuuden kasvu teollisuudessa hidastunut lamavuosista selvästi

Työn tuottavuus kasvoi Suomen tehdasteollisuudessa 1990-luvulla lähes kolminkertaista vauhtia kilpailijamaihin verrattuna. Tämän poikkeuksellisen nopean kasvun ansiosta työn tuottavuus nousi kansainväliseen kärkijoukkoon 1990-luvun alkupuolella. Vuoden 1994 jälkeen työn tuottavuuden kasvu hidastui selvästi. Vuonna 1995 työn tuottavuus kasvoi tehdasteollisuudessa noin 4 prosenttia ja vuonna 1996 kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan vain 2 prosenttia.

Pääoman tuottavuus on palannut lamaa edeltäneelle tasolle. Tuotantoon nähden ylisuuri pääomakanta on suurelta osin purkautunut, ja pääomaintensiteetti (pääomakannan suhde tehtyihin työtunteihin) on pudonnut lähelle pitkäaikaista trendiään.

Tehdasteollisuuden keskimääräiseen tuottavuuskehitykseen vaikuttivat vuosina 1985-94 tavanomaista enemmän tuotantoyksikkötasolle ulottuneet, merkittävät rakennemuutokset. Jos näiden, ns. mikrorakennemuutosten vaikutukset puhdistetaan pois, jää työn tuottavuuden kasvu vuotta kohden noin 1-2 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin aggregaattiaineistoista laskettu tuottavuuskasvu.

Lähde: Tuottavuuskatsaus 1997, Tilastokeskus
Lisätietoja: Olavi Lehtoranta (09) 1734 3345