17.9.1997

Hollantilaiset halukkaimpia uhrauksiin ympäristön puolesta

Hollantilaiset ovat halukkaimpia tekemään uhrauksia ympäristön suojelemiseksi. Suomalaiset sen sijaan sijoittuvat 21 vertailumaan joukossa jälkipäähän, osoittaa Tilastokeskuksen tutkimus Suomalaiset ja ympäristö kansainvälisestä näkökulmasta.

Uhraushalukkuusindikaattori maittain
Länsi-Eurooppa Itä-Eurooppa Muut maat
Hollanti 2,67
Venäjä 2,94
Kanada 2,86
Espanja 2,82
Slovenia 2,97
Australia 2,93
Italia 2,89
Bulgaria 3,06
Japani 2,95
Norja 2,89
Puola 3,14
Uusi-Seelanti 2,95
Saksa 2,94
Tsekki 3,47
Israel 2,96
Englanti 3,01
Unkari 3,61
Yhdysvallat 2,97
Suomi 3,20
Filippiinit 3,35
Irlanti 3,47
Mitä pienempi luku, sitä suurempi uhraushalukkuus. Indikaattori on muodostettu ihmisten vastauksista kolmeen kysymykseen: 1. halukkuudesta maksaa paljon korkeampia hintoja, 2. halukkuudesta maksaa paljon korkeampia veroja ja 3. halukkuudesta oman elintason laskuun luonnon suojelemiseksi. Tiedot on kerätty vuosina 1993-94.

Tutkimuksessa on mitattu uhraushalukkuutta luonnon suojelemiseksi kolmella kysymyksellä, jotka koskevat halukkuutta maksaa paljon korkeampia hintoja ja veroja kuin aiemmin sekä halukkuutta oman elintason laskuun. Lisäksi tutkimuksessa on vertailtu muun muassa ympäristötietämyksen tasoa, kansalaisten toiminta-aktiivisuutta ja käsityksiä ympäristöongelman vaarallisuudesta eri maissa.

Suomesta tutkimusaineiston keräsi Tilastokeskus, muista maista kansainvälinen International Social Survey Program -organisaatio. Haastattelujen määrä oli maittain 1 200-3 400 ja vastausprosentti 59-93.

Tutkimus on osa laajaa Kulutus, tieto, asenteet ja ympäristöpolitiikka
-hanketta. Tilastokeskuksen lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Kuluttajatutkimuskeskus, kauppa- ja teollisuusministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Alkoholipoliittinen tutkimussäätiö.

Lähde: Eero Tanskanen: Suomalaiset ja ympäristö kansainvälisestä näkökulmasta. Tutkimuksia 225. 153 sivua. Tilastokeskus
Lisätietoja: Eero Tanskanen (09) 1734 2549


Jaa