20.10.1997

Lisätietoja: Seppo Kouvonen (09) 1734 3452
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Uusi yksityisen sektorin palkkarakennetilasto ilmestynyt

Tilastokeskus on julkaissut ensimmäisen kattavan selvityksen yksityisen sektorin palkkarakenteesta. Tilasto kuvaa 915 000 yksityisen sektorin työsuhdetta. Selvitys liittyy laajempaan koko Euroopan Unionin alueella toteutettavaan hankkeeseen. Tilastossa palkansaajat on ensimmäistä kertaa luokiteltu EU:n ammattiluokituksen mukaisesti.

Lähes 30 prosenttia toimii asiantuntijatehtävissä

Noin 250 000 yksityisen sektorin palkansaajaa työskenteli vähintään opistotason koulutusta edellyttävissä asiantuntijatehtävissä. Runsas kolmannes toimi ammattitaitoa vaativassa rakennus-, korjaus-, valmistus- ja kuljetustyössä. Johtajina oli noin neljä prosenttia yksityisen sektorin palkansaajista.

Kuukausiansio keskimäärin 10 866 markkaa

Yksityisen sektorin kokoaikainen palkansaaja ansaitsi vuoden 1995 lopussa keskimäärin 10 866 markkaa kuukaudessa. Tuntipalkka oli keskimäärin 63,79 markkaa. Yli puolet palkansaajista ansaitsi 45-65 markkaa tunnissa.

Johtajat ansaitsivat kuukaudessa 79 prosenttia enemmän kuin yksityisen sektorin palkansaajat keskimäärin. Korkeaa ammattitaitoa edellyttävissä erityisasiantuntijatehtävissä kuukausiansio oli 29 prosenttia keskimääräistä suurempi. Keskimääräistä vähemmän, 8 300 markkaa kuussa, ansaitsivat palvelu- ja myyntityön tekijät.

Yksityisen sektorin palkansaajat tuntiansion mukaan 1995

Naisten kuukausiansio keskimäärin 78 prosenttia miesten ansiosta

Kokopäivätyössä toimivat naiset ansaitsivat kuukaudessa keskimäärin 78 prosenttia miesten ansiotuloista. Kuukausiansion eroa kasvattaa se, että miehet tekevät palkallista ylityötä kuukaudessa 2,3 tuntia enemmän kuin naiset. Miesten ja naisten tuntiansioiden ero oli pienempi kuin kuukausiansioiden ero.

Asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivien naisten kuukausiansio oli noin 20 prosenttia pienempi kuin miesten. Toimisto- ja asiakaspalvelu-työssä miesten ja naisten ansioiden ero oli alle 10 prosenttia.

Ansiotaso korkein 50-54-vuotiailla

Yksityisen sektorin kokoaikaisista palkansaajista suurin osa, 64 prosenttia, oli 30-50-vuotiaita. Keskimääräinen ansiotaso oli korkein 50-54-vuotiailla. Johtajien ja asiantuntijatehtävissä toimivien ansiot kasvoivat selvästi iän myötä. Useimmissa työntekijäammateissa keskimääräiset ansiot laskivat hieman 50 ikävuoden jälkeen.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot 1995

Lähde: Palkkarakenne 1995 - Yksityinen sektori. Tilastokeskus 1997.