16.12.1997

Lisätietoja: Esko Syrjäkari (08) 537 2045
Tiedotusjohtaja: Jussi Melkas (09) 1734 3200

Aluekatsaukset 1997 ilmestyneet

Aluetietoon erikoistuneet julkaisut ovat valmistuneet Tilastokeskuksesta. Julkaisuja on viisi: Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen katsaukset sekä Seutukuntakatsaus, joka tarkastelee koko Suomea seutukunnittain ja maakunnittain.

Katsausten aluerajaukset noudattavat 1.9.1997 voimaan tullutta läänijakoa. Oulun ja Lapin lääni ovat samassa, Pohjois-Suomen katsauksessa.

Aluekatsauksiin on koottu tuoretta vertailutietoa kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain ja lääneittäin. Katsauksissa on yhteensä lähes 900 havainnollista kuviota ja teemakarttaa. Kuviot ja kartat saa myös värikalvoina tai CD-levyinä.

Aluekatsaustuotteet tekee Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelu, mutta niitä myyvät myös muut aluepalvelut Mikkelissä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa sekä Helsingin keskusyksikkö. Aluekatsaukset on tehty toisen kerran. Ne ilmestyvät vuosittain.

Kahdessa läänissä yli 75 prosenttia väestöstä

Katsaukset sisältävät nyt myös yhteenveto-osan. Siihen on koottu keskeisiä vertailutietoja uusista lääneistä.

Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen läänien yhteinen väkiluku oli viime vuoden lopussa 3 847 000, mikä on 75 prosenttia koko Suomen väestöstä. Pinta-alaltaan suurin on Lapin lääni.

Uudet läänit maakuntien, kuntien, pinta-alan ja väestön mukaan
Lääni Maakuntia Kuntia Maapinta-

ala, km2

Väkiluku

31.12.96

Etelä-Suomen 6 89 30 229 2 020 413
Länsi-Suomen 7 205 74 187 1 826 156
Itä-Suomen 3 68 48 727 607 030
Oulun 2 52 56 868 452 885
Lapin 1 22 93 057 200 579
Ahvenanmaan 1 16 1 527 25 257

Lähteet: Pohjois-Suomen katsaus 1997, Itä-Suomen katsaus 1997, Etelä-Suomen katsaus 1997, Länsi-Suomen katsaus 1997 ja Seutukuntakatsaus 1997