29.1.1998

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan kasvu hidastui marraskuussa

Tukkukauppa menestyi viime vuoden marraskuussa edellisvuotista selvästi paremmin, mutta vähittäiskaupalle marraskuu oli vaatimattomampi. Tukkukaupan menestyjiin kuuluivat edelleen autokauppa, sähkö- ja kodintekniikan sekä koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin mukaan tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi vuoden 1996 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 7,8 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 1,8 prosenttia.

Autojen tukkukauppa kasvoi marraskuussa jälleen eniten, lähes 18 prosenttia. Rauta- ja rakennustarvikkeiden tukkukauppa ylsi runsaan 15 prosentin kasvuun. Sähkö- ja kodintekniikan sekä koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa kasvoi edellisvuoden marraskuusta yli 11 prosenttia. Vain polttoainetukkukaupan myynti jäi 6 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aiemmin.

Vähittäiskaupalle marraskuu oli kaksijakoinen. Supermarkettien ja päivittäistavaraliikkeiden myyntimäärät jäivät hieman edellisvuotta pienemmiksi. Alkoholijuomien myynti väheni vuoden 1996 marraskuusta yli 2 prosenttia ja huoltamoiden myynti lähes 4 prosenttia. Tavaratalojen kauppa kasvoi 4 prosenttia ja urheilutarvikkeiden myynti yli 12 prosenttia.

Tilastokeskus on julkaissut kauppapäiväkorjattuja määräindeksejä vuoden 1997 alusta lähtien. Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saadaan aiempaa vertailukelpoisemmiksi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, marraskuu 1997. Tilastokeskus