30.1.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi edelleen marraskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi vuoden 1996 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 5,9 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla toimialoilla. Teollisuustuotannon voimakkaan lisääntymisen ohella kasvua piti edelleen yllä maa- ja metsätalouden, rakentamisen ja liikenteen tuotannon nousu.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi marraskuussa 9,7 prosenttia vuoden 1996 marraskuusta. Myös rakentaminen jatkui edelleen vilkkaana, ja sen tuotanto lisääntyi 9 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi 5,5 prosenttia. Kaupan tuotanto lisääntyi edellisvuodesta 2,8 prosenttia ja liikenteen 5,4 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1997. Tilastokeskus