4.2.1998

Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja:Ilkka Hyppönen

Kuorma-autokuljetukset ilman maa-aineksia kasvoivat 10 prosenttia loka-joulukuussa

Muiden tavaroiden kuin maa-aineksien kuljetukset kasvoivat 10 prosenttia vuoden 1997 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineksien kuljetukset vähenivät sen sijaan 11 prosenttia. Kuorma-autojen kuljettama kokonaistavaramäärä väheni siten yhden prosentin. Loka-joulukuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 115 miljoonaa tonnia, josta maa-aineksia oli 54 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Puu- ja paperiteollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset olivat 35 prosentin osuudellaan suurin ryhmä muista kuin maa-aineskuljetuksista. Puu- ja paperiteollisuuden kuljetusten määrä kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta. Maatalouden ja elintarviketeollisuuden tuotteiden osuus kuljetuksista oli runsaat 15 prosenttia, näiden kuljetusten määrä kasvoi 22 prosenttia.

Ammattimaisessa liikenteessä olevilla kuorma-autoilla kuljetettiin 62 prosenttia kaikista tavaroista. Ilman maa-aineksia ammattimaisen liikenteen osuus oli 76 prosenttia.

Tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 4/97. Tilastokeskus