12.2.1998

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Krister Elvkulla (09) 1734 3209
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Matkailijoiden yöpymisiä ennätysmäärä vuonna 1997

Matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä viime vuonna lähes 15 miljoonaa, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia ja kotimaiset 5 prosenttia. Ulkomaisten matkailijoiden osuus oli 25 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä, kun se vuotta aiemmin oli 23 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Ruotsi oli edelleen tärkein Suomeen tulevien matkailijoiden lähtömaa. Ruotsalaisten yöpymisvuorokausia kertyi 625 000, lisäystä edellisvuodesta oli 18 prosenttia. Venäjä nousi toiseksi Saksan ohi. Venäläisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 20 prosenttia, kun taas saksalaisten yöpymiset vähenivät 11 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli viime vuonna 48 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 45,7. Korkein kunnittainen käyttöaste oli Helsingissä, 65 prosenttia. Myös Oulussa ja Kittilässä päästiin yli 60 prosentin käyttöasteen. Uudellamaalla hotellihuoneista oli käytössä 58 prosenttia. Alhaisin käyttöaste oli Satakunnassa, 34 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli viime vuonna 358 markkaa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 334 markkaa.

Ulkomaalaiset suosivat joulukuuta

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli viime joulukuussa peräti 18 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 1996. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 9 prosenttia, kun kotimaiset yöpymiset lisääntyivät 6 prosenttia. Venäläisten yöpymiset kasvoivat joulukuussa kolmanneksen edellisvuoteen verrattuna. Ranskalaisten, italialaisten ja brittien yöpymiset lisääntyivät yli 20 prosenttia.

Hotelliyöpymisissä päästiin yli 30 prosentin kasvuun Satakunnassa, Hämeessä, Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Pohjanmaalla.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli viime joulukuussa 39,9 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 35,9. Korkeimmat käyttöasteet kirjattiin Uudellamaalla (45,6 %) ja Lapissa (43,4%).

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Lähde: Matkailutilasto, joulukuu 1997. Tilastokeskus