16.2.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi peräti 8,2 prosenttia viime vuonna

Teollisuustuotannon voimakas kasvu jatkui koko viime vuoden. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna 8,2 prosenttia. Vuosikasvu oli toiseksi suurin 1990-luvulla. Ainoastaan vuonna 1994 tuotanto lisääntyi enemmän, 11,5 prosenttia.

Teollisuustuotannon kasvu oli keskimääräistä nopeampaa metalliteollisuudessa sekä puu-ja paperiteollisuudessa. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuonna runsaat 11 prosenttia. Metalliteollisuuden päätoimialoista kasvoivat eniten sähköteknisten tuotteiden valmistus, vajaat 19 prosenttia, ja metallituotteiden valmistus, lähes 12 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuonna lähes 15 prosenttia.

Rakentamiseen liittyvä teollisuus kasvoi viime vuonna ripeästi. Lasi-, savi- ja kivituotteita valmistettiin runsaat 14 prosenttia enemmän ja puutavaroita ja -tuotteita lähes 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Huonekalujen valmistus lisääntyi runsaat 12 prosenttia. Kemianteollisuus kasvoi viime vuonna runsaat 2 prosenttia ja muu tehdasteollisuus 4 prosenttia.

Joulukuussa tuotanto kasvoi 9,1 prosenttia

Joulukuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto lisääntyi 9,1 prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi lähes 12 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto noin 15 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi joulukuussa lähes 4 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto lähes 6 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli joulukuussa käytössä 87 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli 91 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden 91 prosenttia, kemianteollisuuden 77 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden 79 prosenttia.

Marraskuussa teollisuustuotannon kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 9,6 prosenttia. Tarkistuksessa luku pieneni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1997, joulukuu. Tilastokeskus