18.2.1998

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tuloerot kasvoivat vuonna 1996

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät vuodesta 1995 vuoteen 1996, mutta samalla kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista.

Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot lisääntyivät vuodesta 1995 vuoteen 1996 nimellisesti 2 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Reaalisesti tulot kasvoivat noin 1,5 prosenttia. Tulojen kasvu aiheutui pääasiassa kotitalouksien tuotannontekijätulojen eli ansio- ja omaisuustulojen lisääntymisestä.

Vuonna 1996 käytettävissä olevat tulot jakautuivat epätasaisemmin kuin vuotta aiemmin. Muutos aiheutui pääasiassa siitä, että tulonsiirtojen eroja tasaava vaikutus väheni. Laman aikana erityisesti tulonsiirrot olivat tasanneet lisääntyneitä tuotannontekijätulojen eroja. Vuosina 1995 ja 1996 tuloerot kuitenkin kasvoivat, koska ansio- ja omaisuustulojen suhteellinen osuus lisääntyi ja tulonsiirtojen merkitys väheni.

Saatujen tulonsiirtojen osuus kotitalouksien tuloista oli vuonna 1996 edelleen selvästi suurempi kuin ennen lamaa, vaikka tuotannontekijätulot lisääntyivätkin. Vuonna 1996 kotitaloudet saivat noin kolmanneksen tuloistaan tulonsiirtoina, kun taas vuonna 1990 noin viidennes bruttotuloista tuli eläkkeistä, työttömyyskorvauksista, toimeentulotuesta, lapsilisistä ja muista saaduista tulonsiirroista.

Kotitalouksien tulojen rakenne vuosina 1990 ja 1994 - 96, osuus bruttotuloista, %
1990 1994 1995 1996 1
Palkkatulot 65,0 52,6 53,3 54,3
Yrittäjätulot 7,8 7,0 6,9 6,2
Ansiotulot 72,9 59,6 60,2 60,6
Omaisuustulot 5,2 7,9 8,4 8,5
Tuotannontekijätulot 78,1 67,5 68,6 69,1
Saadut tulonsiirrot 21,9 32,5 31,4 30,9
Bruttotulot 100 100 100,0 100,0
Maksetut tulonsiirrot -24,9 -26,5 -27,0 -27,1
1 ennakkotieto

Palkansaajilla paras tulokehitys

Ennakkotietojen mukaan palkansaajatalouksien tulot lisääntyivät eniten. Ne kasvoivat vuodesta 1995 vuoteen 1996 nimellisesti 4,1 prosenttia. Ylempien toimihenkilöiden tulot nousivat palkansaajaryhmistä eniten eli 5,1 prosenttia. Ammatissa toimivista talouksista heikoin tulokehitys oli maatalousyrittäjillä, joiden tulot nousivat 2 prosenttia. Muiden yrittäjien tulot kasvoivat selvästi enemmän eli 5 prosenttia.

Ammatissa toimimattomien talouksien tulot lisääntyivät 1,6 prosenttia. Eläkeläistalouksien tulot nousivat 1,4 ja työttömien tulot 1,8 prosenttia.

Palkansaajien vuosipalkka keskimäärin 147 400 markkaa

Suomessa oli toissa vuonna 1,2 miljoonaa palkansaajaa, jotka työskentelivät koko vuoden kokopäiväisesti. Vuodesta 1995 heidän määränsä pysyi lähes ennallaan.

Kokopäivätoimisten palkansaajien keskipalkka oli vuonna 1996 noin 147 400 markkaa eli nimellisesti 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Miesten keskimääräinen vuosipalkka oli 163 700 markkaa ja naisten 128 600 markkaa. Naisten ja miesten väliset palkkaerot supistuivat jonkin verran vuodesta 1995.

Lähde: Tulonjakotilaston ennakkotilasto 1996. Tulot ja kulutus 1998:6. Tilastokeskus.