24.2.1998

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupan kasvu jatkui jo neljäntenä vuonna peräkkäin 1997

Tukku- ja vähittäiskauppa kasvoi viime vuonna jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Koko tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi yli 6 prosenttia ja vähittäiskaupan lähes 4 prosenttia, kun vuonna 1996 vastaavat kasvuluvut olivat 2,1 ja 4,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Neljästä peräkkäisestä kasvuvuodesta huolimatta tukkukaupan myynnin määrä jäi vuonna 1997 noin 15 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä runsaat 10 prosenttia vuoden 1990 tason alapuolelle.

Tukkukaupassa myyntiään paransivat eniten moottoriajoneuvojen ja niiden osien kauppa, 12 prosenttia, sekä sähkö- ja kodintekniikan tukkukauppa,10 prosenttia. Yleistukkukaupan, koneiden ja muiden pääomatavaroiden sekä rauta- ja rakennustarvikkeiden tukkukaupan myyntimäärät ylittyivät 8 prosentilla vuoteen 1996 verrattuna. Ainoastaan polttoainetukkukaupan myynti väheni prosentin edellisvuodesta.

Vähittäiskaupassa suurimpaan kasvuun ylsi moottoriajoneuvojen ja niiden osien kaupan 8,5 prosentin lisäksi sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan kauppa, joka lisääntyi 7,9 prosenttia. Tavaratalojen myynnin määrä kasvoi 3 prosenttia, mutta kioskikaupan myynti pieneni yli 3 prosenttia vuodesta 1996.

Tukkukauppa kasvoi voimakkaasti joulukuussa

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin mukaan tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi 6,3 prosenttia vuoden 1996 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun. Vähittäiskaupan myynti kasvoi sen sijaan vain prosentin. Myynnin arvo ilman kauppapäiväkorjausta kasvoi tukkukaupassa 10,8 prosenttia ja vähittäiskaupassakin 4,7 prosenttia.

Joulukuussa tukkukauppa kasvoi voimakkaasti lähes kaikilla toimialoilla. Eniten kasvoi rauta- ja rakennustarvikkeiden tukkukauppa, yli 15 prosenttia. Moottoriajoneuvojen ja niiden osien kauppa sekä tekstiili-, vaate- ja nahkatuotteiden tukkukauppa lisäsivät myyntimääriään yli 13 prosentilla. Ainoastaan ravinto- ja nautintoainetukun myynti jäi vuoden 1996 joulukuun tasolle.

Vähittäiskaupalle joulukuu oli maltillisempi. Rauta- ja rakennustarvikkeiden sekä sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan myynti lisääntyi joulukuussa yli 6 prosenttia ja huonekalukauppa yli 5 prosenttia. Kultasepänteosten ja kellojen myynti kasvoi yli 7 prosenttia ja kukkakauppa yli 11 prosenttia edellisvuodesta. Tavaratalojen joulumyynti kasvoi 1,4 prosenttia, mutta supermarkettien ja päivittäistavaraliikkeiden myyntimäärät jäivät hieman vuoden 1996 joulukuuta pienemmiksi.

Tilastokeskus on julkaissut kauppapäiväkorjattuja määräindeksejä vuoden 1997 alusta lähtien. Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saadaan aiempaa vertailukelpoisemmiksi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, joulukuu 1997. Tilastokeskus