27.2.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu nopeutui joulukuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi vuoden 1996 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 6,8 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Viennin ohella kasvua nopeutti edelleen kotimainen kysyntä, mikä ilmeni rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon nopeana lisäyksenä.

Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi markkinahakkuiden vauhdittamana 11,5 prosenttia joulukuusta 1996 viime joulukuuhun. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 9,1 prosenttia. Myös rakentaminen jatkui edelleen vilkkaana; sen tuotanto kasvoi 17 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi edellisvuotisesta 11 ja kaupan 4,5 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoi 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja1997, joulukuu. Tilastokeskus