5.3.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Kuluttajien ostoaikeet edelleen vahvat

Suomalaiset luottavat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Helmikuussa 41 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa edullisena kestotavaroiden hankkimiseen. Vain yksi viidestä piti ostamista epäedullisena. Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin 16. - 23. helmikuuta 1 570 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kymmenesosa vastaajista suunnitteli auton ostoa seuraavan kuuden kuukauden aikana. 40 prosenttia kotitalouksista aikoi sisustaa ja lähes joka kolmas remontoida kotiaan. Kotitalouksista 6 prosenttia aikoi ostaa asunnon seuraavan vuoden aikana.

Viihde-elektroniikkaa aikoi puolen vuoden kuluessa ostaa joka neljäs ja kodinkoneita joka viides vastaaja. Harrastus- ja urheiluvälineiden hankkimista harkitsi joka kuudes kuluttaja. Kotimaan lomamatkan suunnitteli tekevänsä kevään ja kesän aikana yli puolet vastaajista ja joka kolmas aikoi lomailla ulkomailla.

Valoisa käsitys kuluttajien omasta taloudesta on pysynyt ennallaan. Helmikuussa joka viides kuluttaja arvioi oman taloutensa parantuneen vuoden takaisesta ja joka neljäs odotti sen vielä paranevan. Vain noin kymmenesosa uskoi oman taloutensa huononevan seuraavan vuoden aikana.

Kotitalouksien rahatilanne oli helmikuussa edelleen vakaa. 41 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kolme sadasta tekemään velkaa.

Kuluttajien luottamus nopean talouskasvun jatkumiseen Suomessa on hieman hiipunut viime kuukausina. Helmikuussa 41 prosenttia vastaajista uskoi maan talouden yhä paranevan seuraavan vuoden aikana. Keväällä 1997 tätä mieltä oli vielä joka toinen vastaaja. Samalla talouskehityksen heikkenemistä ennakoivien osuus on noussut kuudesta yli kymmeneen prosenttiin.

Kuluttajat uskovat työttömyyden vähenevän edelleen tasaisesti. Kuluttajahintojen nousun odotetaan pysyvän noin kahdessa prosentissa. Ensi vuoden helmikuun inflaatioennuste on 2,1 prosenttia.

Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli helmikuussa 13,5. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja palkansaajat, joiden luottamusindikaattori oli molemmilla 19. Tyytymättömimpiä olivat maatalousyrittäjät, joiden luottamusindikaattori oli -1.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, helmikuu 1998. Tilastokeskus