6.3.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

30 000 uutta asuntoa rakenteille viime vuonna

Viime vuonna aloitettiin lähes 30 000 uuden asunnon rakentaminen, eli yli 6 000 enemmän kuin vuonna 1996. Aloitettujen omakotiasuntojen määrä kasvoi runsaan kolmanneksen vuotta aiemmasta. Kerrostaloasuntoja aloitettiin noin neljännes ja rivitaloasuntoja vajaa viidennes edellisvuotista enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennustilastosta.

Uusia asuntoja valmistui viime vuonna hieman yli 26 000 eli selvästi edellisvuotista enemmän. Vuonna 1996 asuntoja tosin valmistui rakennustilastohistorian pienin määrä, vajaat 21 000 kappaletta.

Liike- ja toimistorakentaminen lähes kaksinkertaiseksi

Liike- ja toimistorakennuksia aloitettiin viime vuonna runsaan neljän miljoonan kuutiometrin edestä, lähes kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 1996. Maatalousrakennuksia alettiin rakentaa vajaan viiden miljoonan kuutiometrin verran, 39 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuusrakennusten ja julkisten rakennusten kuutiomäärät sen sijaan pienenivät edellisvuotisesta.

Kaikkiaan uudisrakennustöitä aloitettiin viime vuonna yli 31 miljoonan kuutiometrin edestä, eli 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Vuoden 1997 viimeisellä neljänneksellä aloitettujen rakennustöiden kuutiomäärä oli yli neljänneksen suurempi kuin vuotta aiemmin.

Aloitetut rakennukset, 4. neljännes ja 1.-4. neljännes 1997

4. nelj.
milj. m3
muutos
96/97, %
1.-4. nelj.
milj. m3
muutos
96/97, %
Kaikki rakennukset 6,55 27 31,32 16
joista
Asuinrakennukset 1,85 3 10,57 30
Liike- ja toimistorakennukset 1,09 98 4,31 84
Julkiset palvelurakennukset 0,71 92 1,97 -23
Teollisuus- ja varastorakennukset 1,96 19 7,58 -9
Teollisuusrakennukset 1,16 5 4,94 -9
Maatalousrakennukset 0,61 27 4,70 39
Aloitetut asunnot, kpl 5 470 -2 29 820 27

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 4. neljännes 1997. Tilastokeskus