9.3.1998

Lisätietoja: Vesa Virtanen (09) 1734 2554, vesa.virtanen@stat.fi

; Juha Nurmela (09) 1734 2548, juha.nurmela@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Alue-erot suuret uuden tietotekniikan kotikäytössä

Koulutus ja tulotaso eivät vaikuta kovinkaan paljon uuden tieto- ja viestintätekniikan yleistymiseen kotikäyttöön. Sen sijaan alueittaiset erot ovat suuret, osoittaa Tilastokeskuksessa tehty tutkimus Valikoiko uusi tieto- ja viestintätekniikka käyttäjänsä? Tiedot ovat pääosin vuodelta 1996.

Haja-asutusalueilla uuden tietotekniikan käyttö kotitalouksissa oli harvinaisempaa kuin taajamissa. Erityisen selviä erot olivat, kun verrattiin Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttuja alueita pääkaupunkiseutuun ja muihin kasvukeskuksiin. Esimerkiksi kotitietokoneen käytössä erot voivat olla moninkertaiset.

Alue-eroja lisäsi se, että keskuksissa tietokoneen käyttö oli työpaikoilla yleisempää kuin syrjäseuduilla. Syrjäseuduilla työpaikat eivät myöskään tasanneet sukupuolten ja ikäryhmien eroja tietokoneen käytössä niin paljon kuin keskusalueilla.

Kotitietokonetta käyttivät eniten 1 - 2 hengen talouksien nuoret miehet ja lapsiperheet. Sitä vastoin yksin asuvien naisten keskuudessa ja ikääntyneissä paritalouksissa käyttö oli vähäistä.

Tiedot on kerätty haastattelemalla vuoden 1996 marras-joulukuussa 1 082 kotitaloudesta 2 362 henkilöä, jotka edustavat 10 - 74-vuotiaita suomalaisia. Tutkimus on toinen osa Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta -tutkimushanketta. Hankkeen perusraportti Suomalaiset ja uusi tietotekniikka ilmestyi viime kesäkuussa.

Lähde: Juha Nurmela: Valikoiko uusi tieto- ja viestintätekniikka käyttäjänsä? Katsauksia 1998/1. Tilastokeskus
Tutkimuksen Yhteenveto ja päätelmiä -luku verkko-osoitteessa
www.stat.fi/tk/el/stty2rs.html