16.3.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 8 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 8 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Teollisuustuotannon kasvu oli keskimääräistä nopeampaa metalliteollisuudessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa.

Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi tammikuussa runsaat 14 prosenttia. Metalliteollisuuden päätoimialoista kasvoivat eniten sähköteknisten tuotteiden valmistus, peräti 29 prosenttia, sekä kulkuneuvojen valmistus, runsaat 14 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi tammikuussa runsaat 8 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus kasvoi runsaat 10 prosenttia, sen sijaan puutavaran ja puutuotteiden valmistus lisääntyi ainoastaan vajaat 2 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 4 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto lähes 5 prosenttia. Investointitavaroita tuotettiin tammikuussa runsaat 14 prosenttia ja kestokulutustavaroita runsaat 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Myös raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuotanto kasvoi runsaat 9 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli tammikuussa käytössä lähes 90 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuus toimivat edelleen lähes täydellä teholla. Metalliteollisuuden käyttöaste oli tammikuussa lähes 92 prosenttia ja kemianteollisuuden lähes 84 prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi uudistettu

Tilastokeskus on uudistanut teollisuustuotannon volyymi-indeksin tammikuun 1998 alusta. Indeksin uusi perusvuosi on 1995. Kansainvälisten suositusten mukaisesti teollisuustuotannon volyymi-indeksin painorakennetta vaihdetaan säännöllisesti joka viides vuosi ja perusvuosiksi valitaan 0- ja 5-päätteiset vuodet.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on laskettu uudella painorakenteella ja perusvuodella vuodesta 1995 eteenpäin. Aikaisemmat vuodet (1985 - 1994) on laskettu alkuperäisten indeksipistelukujen ja uuden painorakenteen avulla ketjuttamalla vastaamaan uutta perusvuotta ja toimialaluokitusta.

Myös toimialaluokitus on uudistettu. Teollisuuden suhdanteet -tilastossa on otettu käyttöön vuoden 1995 toimialaluokitus, joka on käytössä useimmissa EU-maissa. Uuden toimialaluokituksen myötä maiden välinen vertailu helpottuu.

Toimialaluokituksen ja painorakenteen muuttumisen vuoksi myös vanhat indeksisarjat muuttuvat aikaisemmin julkaistuista. Eniten on noussut massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen paino. Kun toimialan osuus oli vuonna 1990 vajaat 12 prosenttia koko teollisuuden jalostusarvosta, vuonna 1995 se oli peräti 19 prosenttia. Myös sähköteknisten tuotteiden paino on kasvanut 8 prosentista runsaaseen 11 prosenttiin. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistuksen painoarvo on laskenut eniten, runsaasta 12 prosentista 8 prosenttiin.

Muutokset teollisuustuotannon volyymi-indeksin painorakenteessa ja toimialaluokituksessa ovat vaikuttaneet aikaisempien vuosien kasvulukuihin. Vuonna 1997 tuotanto kasvoi ennakkotietojen mukaan 9 prosenttia aikaisemmin julkaistun 8,2 prosentin sijasta. Vuonna 1996 kasvu oli 3,2 prosenttia aikaisemmin julkaistun 3,4 prosentin sijasta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, tammikuu. Tilastokeskus