17.3.1998

Lisätietoja: Tarja Ylipekka (90) 1734 3571
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Koulutustaso kaupungeissa viidenneksen korkeampi kuin maaseudulla

Väestön koulutustaso on noussut maassamme neljänneksen 1980-luvun alkuvuosista vuoteen 1996. Nopeimmin koulutustaso Tilastokeskuksen koulutusrakennetilaston mukaan on noussut kaupunkikunnissa, 26 prosenttia, ja hitaimmin maaseutukunnissa, 18 prosenttia. Taajaan asutuissa kunnissa koulutustaso on noussut 22 prosenttia. Kaupungeissa väestön koulutustaso oli vuonna 1996 viidenneksen korkeampi kuin maaseutukunnissa. Koulutustasoa mitataan koulutustasoluvulla, joka lasketaan 15 vuotta täyttäneiden suorittamista tutkinnoista.

Koulutustaso on noussut nopeimmin Kauniaisissa. Vuodesta 1983 vuoteen 1996 koulutustaso nousi Kauniaisissa 35 prosenttia. Merimaskussa nousu oli 33 prosenttia, Helsingissä ja Velkualla 31 ja Espoossa 30 prosenttia. Vähiten koulutustaso nousi Kannonkoskella, 11 prosenttia, ja Luhangalla, 12 prosenttia.

Kauniaisissa koulutustaso on ollut vuosia selvästi maamme korkein. Vuonna 1996 koulutustasoa osoittava luku kohosi Kauniaisissa 433:een. Koko maassa se oli 293. Toiseksi korkein koulutustaso oli Espoossa ja kolmanneksi korkein Helsingissä.

Koulutustasoltaan 10 korkeinta kuntaa 1996
Tutkinnon suorit-
Koulutustason taneita1 25 - 34-
Koulutustasoluku nousu 1983 - 96, % vuotiaista, %
1. Kauniainen 433 35 90
2. Espoo 368 30 84
3. Helsinki 342 31 81
4. Oulu 333 29 89
5. Jyväskylä 328 28 88
6. Kirkkonummi 320 26 81
7. Joensuu 320 27 88
8.Tampere 318 30 86
9. Kuopio 317 26 87
10. Rovaniemi 317 23 86
Koko maa 293 25 83
Koulutustasoluku on laskettu 15 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkintojen koulutusasteista.
1 Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa

Nuoret olivat selvästi koulutetumpia kuin vanhemmat ikäluokat. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon oli 25 - 34-vuotiaista suorittanut 83 prosenttia, 55 - 64-vuotiaista 40 prosenttia. Koulutetuimpia nuoret olivat Kauniaisissa, Kuorevedellä, Hailuodossa, Lemussa ja Vårdössä, joissa 90 prosenttia 25 - 34-vuotiaista oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Helsinki ja Kirkkonummi sijoittuivat koulutustasoltaan kymmenen korkeimman kunnan joukkoon, mutta niiden 25 - 34-vuotiaista nuorista oli peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittanut pienempi osa kuin koko maassa keskimäärin.

Lähde: Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1996. Tilastokeskus