18.3.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Vientihintojen nousu kiihtyi hieman helmikuussa

Vientihinnat kohosivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 2,2 prosenttia, puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin kuukautta aiemmin. Muiden tuottajahintojen nousu sen sijaan hidastui.

Vientihintojen vuosinousu aiheutui selluloosan, paperin, paperituotteiden, perusmetallien, puutavaran sekä koneiden ja laitteiden kallistumisesta. Tammikuusta helmikuuhun vientihinnat kohosivat 0,2 prosenttia, mikä johtui lähinnä paperin ja paperituotteiden kallistumisesta.

Tuontihinnat laskivat 0,2 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Lasku aiheutui erityisesti energiatuotteiden ja sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta. Sen sijaan maatalous- ja metsätaloustuotteiden, kulkuneuvojen sekä koneiden ja laitteiden hintojen kallistuminen hillitsi tuontihintaindeksin laskua. Tammikuusta helmikuuhun tuontihinnat laskivat puoli prosenttia, mikä johtui öljytuotteiden ja raakaöljyn halpenemisesta.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat vuodessa 0,2 prosenttia. Tammikuusta helmikuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,4 prosenttia. Lasku aiheutui sähköteknisten tuotteiden, selluloosan sekä öljytuotteiden halpenemisesta.

Kotimaassa käytettävien tavaroiden elikotimarkkinoiden perushintaindeksin hinnat nousivat vuodessa 0,4 prosenttia. Tammikuusta helmikuuhun indeksi laski 0,4 prosenttia.

Tukkuhinnat kallistuivat vuodessa puoli prosenttia. Tammikuusta helmikuuhun tukkuhinnat halpenivat 0,3 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset helmikuussa 1998, %
Indeksit 1/98 - 2/98 2/97 - 2/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,4 0,2
Vientihintaindeksi 0,2 2,2
Tuontihintaindeksi -0,5 -0,2
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,4 0,4
Tukkuhintaindeksi -0,3 0,5

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, helmikuu. Tilastokeskus