19.3.1998

Lisätietoja: Elisabeth Hintikka (09) 1734 2593 (Suomalaisten matkailu -haastattelututkimus)
Marjut Tuominen (09) 1734 3556 (majoitustilasto)
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Suomalaisten ulkomaanmatkailun kasvu hidastui

Ulkomaanmatkailun kasvu taittui vuoden 1997 viimeisellä vuosineljänneksellä. Pitkien, yli kolme päivää kestävien matkojen määrä väheni noin 10 prosenttia vuotta aiemmasta. Lyhyiden, 1-3 päivän matkojen määrä sitä vastoin lisääntyi, mikä nosti matkojen kokonaismäärää 4 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkailututkimuksesta.

Suomalaiset tekivät loka-joulukuussa vajaat 300 000 yli kolmen päivän lomamatkaa ulkomaille. Kolmasosa matkoista suuntautui Kanarian saarille ja vajaa kolmasosa Välimeren alueelle. Matkailu Etelä-Eurooppaan pysyi ennallaan, mutta Turkkiin ja Lähi-Idän maihin matkoja tehtiin vähemmän kuin edellisvuonna.

Lyhyiden, 1-3 yöpymisen matkojen määrä nousi 150 000:een. Noin puolet lyhyistä matkoista tehtiin Viroon. Viroon tehtyjen matkojen määrä kolminkertaistui edellisvuodesta. Lyhyitä matkoja tehtiin entistä enemmän myös Länsi-Eurooppaan.

Päiväristeilyt Viroon vähenivät

Viroon tehtyjen päiväristeilyjen määrä väheni. Myös risteilyjen yhteydessä tehdyt maissakäynnit Virossa ja Ruotsissa vähenivät, vaikka laivayöpymisen sisältäneiden risteilyjen kokonaismäärä kasvoi vajaat 10 prosenttia. Loka-joulukuussa Viroon tehtiin noin 250 000 päiväkäyntiä, mikä oli runsaan viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen matkailututkimusta varten haastateltiin tammikuun lopulla 2 100 henkilöä. Tutkimus koski loka-joulukuussa 1997 tehtyjä matkoja.

Matkailu ulkomailta kasvoi tammikuussa lähes kolmanneksen

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä tammikuussa peräti 28 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 10 prosenttia, kun kotimaiset yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Venäläiset olivat suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä tammikuussa. He yöpyivät 107 000 kertaa, mikä oli 49 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ranskalaisten yöpymiset kasvoivat 51 prosenttia. Brittien ja hollantilaisten yöpymiset lisääntyivät yli 10 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli tammikuussa 42,5 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 38,8. Huonekäyttöaste oli korkein Uudellamaalla (52,7 %) ja Kainuussa (44,5%). Kittilässä hotellihuoneista oli käytössä yli 60 prosenttia. Helsingissä ja Sotkamossa käyttöaste oli 59 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli tammikuussa 374 markkaa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 352 markkaa.

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Lähde: Matkailutilasto, tammikuu 1998. Tilastokeskus