20.3.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupien kuutiot lisääntyivät 12 prosenttia tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa kaikkiaan 1,5 miljoonan kuutiometrin verran eli 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Teollisuusrakennusten ja maatalousrakennusten kuutiomäärä oli yli puolitoistakertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Julkisten palvelurakennusten lupakuutiot lähes kolminkertaistuivat urheiluhallihankkeiden johdosta. Liike- ja toimistorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin yli kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Tammikuussa rakennusluvan saaneiden kerrostaloasuntojen määrä oli viidenneksen edellisvuotista pienempi. Omakotiasunnoille ja rivitaloasunnoille lupia sen sijaan myönnettiin enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan lupia myönnettiin 1 600 uuden asunnon rakentamiseen.

Myönnetyt rakennusluvat tammikuussa 1998
Tammikuu

1000 m3

Muutos, %
1/1997 - 1/1998
Kaikki rakennukset 1 539 12
joista

asuinrakennukset


506

4
liike- ja toimistorakennukset 209 -37
julkiset palvelurakennukset 193 175
teollisuus- ja varastorakennukset 418 33
teollisuusrakennukset 319 55
maatalousrakennukset 132 60
Asunnot, kpl 1 612 4

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, tammikuu 1998. Tilastokeskus