24.3.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuote kasvoi 6,2 prosenttia viime vuoden lopulla

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 1997 viimeisellä neljänneksellä 6,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu jatkui voimakkaana vuoden toisesta neljänneksestä lähtien. Ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote lisääntyi 4 prosenttia, toisella neljänneksellä runsaat 7 prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä lähes 6,5 prosenttia.

Koko viime vuonna bruttokansantuotteen määrä kasvoi 5,9 prosenttia. Nimellinen bruttokansantuote oli 618 miljardia markkaa, ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Yksityinen kulutus kasvoi loka-joulukuussa runsaat 3 prosenttia. Eniten lisääntyivät kestävien kulutustavaroiden hankinnat sekä palveluiden kulutus. Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat 13,5 prosenttia, rakennusinvestoinnit lähes 15 prosenttia.

Viennin kasvu hidastui vuoden loppua kohti ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä vajaat 9 prosenttia. Myös tuonnin kasvu hidastui vajaaseen 8 prosenttiin edellisvuotisesta.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi loka-joulukuussa yli 13 prosenttia ja metalliteollisuuden tuotanto 14,5 prosenttia. Alkutuotanto lisääntyi yli 9,5 prosenttia. Myös rakentamisen tuotanto kasvoi nopeasti, 11,5 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi yli 8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa vajaat 5 prosenttia ja toimintaylijäämä 19 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä kansantulo lisääntyi nimellisesti 10 prosenttia. Koko viime vuonna kansantulo nousi runsaat 8,5 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, 4. neljännes 1997. Tilastokeskus