31.3.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi edelleen tammikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 4,1 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Tuotannon kasvua vauhditti erityisesti tehdasteollisuuden tuotannon lähes 10 prosentin nousu.

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 8 prosenttia vuoden 1997 tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun. Myös rakentaminen kasvoi edelleen; sen tuotanto lisääntyi 4,5 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi edellisvuotisesta yli puoli prosenttia ja kaupan tuotanto 1,2 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,7 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni 1,4 prosenttia edellisvuotisesta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1998. Tilastokeskus