1.4.1998

Lisätietoja: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Saksan suosio laskussa, ranskan ja venäjän nousussa lukioissa

Lähes kaikki päivälukiolaiset opiskelevat englantia, ruotsia ja suomea joko äidinkielenä, yhteisenä tai valinnaisena kielenä. Syyslukukaudella 1997 päivälukiolaisista 44 prosenttia opiskeli saksaa, 21 prosenttia ranskaa ja 5 prosenttia venäjää. Päivälukioissa oli viime syksynä yhteensä 111 300 oppilasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen oppilaitostilastoista.

Päivälukiolaisista vajaa puolet opiskeli saksaa syyslukukaudella 1997. Saksan suosio väheni kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 1994. Vastaavasti ranska kasvatti suosiotaan kolmella ja venäjä kahdella prosenttiyksiköllä. Myös harvinaisempia vieraita kieliä, kuten espanjaa ja italiaa, valittiin ranskan ja venäjän tavoin useammin kuin aiempina vuosina. Suosion laskusta huolimatta saksa on edelleen englannin jälkeen luetuin vieras kieli.

Ylioppilastutkintoja ennätysmäärä

Vuonna 1997 suoritettiin enemmän ylioppilastutkintoja kuin koskaan aiemmin. Uusia ylioppilaita valmistui 35 000. Edellisenä vuonna valkolakin saaneita oli 34 700. Runsaat 93 prosenttia ylioppilaista oli 19-20-vuotiaita.

Vuonna 1997 ylioppilastutkinnon suorittaneista oli tyttöjä 59 prosenttia. Tyttöjen osuus on vaihdellut 1980- ja 1990-luvuilla 58 ja 63 prosentin välillä. Ylioppilastutkinnoista 32 400 suoritettiin päivälukioissa, yhteensä 2 600 aikuislukioissa ja päivälukioiden aikuislinjoilla.

Lähde: Oppilaitostilastot, Tilastokeskus

Oppilaitostiedot Internetissä: http://www.stat.fi/tk/he/oppilait.html