2.4.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui maaliskuussa

Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli maaliskuussa 16 eli 2,5 yksikköä korkeampi kuin helmikuussa. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja palkansaajat, tyytymättömimpiä maatalousyrittäjät. Miehet olivat talouskehityksen suhteen luottavaisempia kuin naiset. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 16. - 23. maaliskuuta 1 950 Suomessa asuvaa henkilöä.

Yli puolet vastaajista arvioi maaliskuussa maan talouden parantuneen vuoden takaisesta. 43 prosenttia uskoi sen paranevan myös seuraavan vuoden aikana. Joka neljäs katsoi oman taloutensa parantuneen ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan. Vain noin kymmenesosalla oli kielteinen näkemys oman tai maan talouden kehityksestä.

Yli 60 prosenttia vastaajista uskoi työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana. Ensi vuoden maaliskuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,8 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloustilanteesta, maaliskuu 1998
Osuus vastaajista, %
Parempi Sama Huonompi Ei osaa
sanoa
Yhteensä
Oma taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 24 62 13 1 100
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 24 64 9 3 100
Suomen taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 54 36 7 2 100
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 43 41 10 5 100

Kotitalouksien rahatilanne oli maaliskuussa edelleen vakaa. 41 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Kolme sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kaksi sadasta tekemään velkaa.

Puolet vastaajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä kuusi kymmenestä säästää "pahan päivän varalle" ja lähes yhtä moni velanhoitoon. Puolet säästää lomaa varten. Seitsemän kymmenestä piti luotonottoa edullisena ja 13 prosenttia vastaajista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Asunnon ostoa seuraavan vuoden aikana suunnitteli maaliskuussa 7 prosenttia kotitalouksista. Kodin remontointi- ja sisustusaikeet ovat kevään kynnyksellä lisääntyneet, samoin suunnitelmat lomamatkoista. Joka kymmenes vastaaja harkitsi maaliskuussa auton ostoa puolen vuoden kuluessa. 43 prosenttia vastaajista piti ajankohtaa edullisena kestotavaroiden hankkimiseen.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, maaliskuu 1998. Tilastokeskus