3.4.1998

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Autokauppa kasvoi tammikuussa

Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 5,5 prosenttia. Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 4,3 prosenttia, tukkukaupan myyntimäärä pysyi sen sijaan viimevuotisella tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi tammikuussa lähes 5 prosenttia. Vähittäiskaupassa tavaratalokaupan myyntimäärä lisääntyi 2 prosenttia ja päivittäistavarakauppa pysyi viimevuotisella tasolla.

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos

1995=100 Kauppapäiväkorjattu
määräindeksi
Vuosimuutos, %
1/1997 - 1/1998
Autokauppa 120,6 5,5
Tukkukauppa 93,4 0,2
- yleistukkukauppa 95,9 4,6
Vähittäiskauppa 97,8 4,3
- tavaratalokauppa 103,2 2,2
- päivittäistavarakauppa 89,6 0,0

Tilastointitavan muutoksen takia tukku- ja vähittäiskaupan lehdistötiedotteessa julkaistaan jatkossa ennakkotiedot koko tukku- ja vähittäiskaupasta sekä autokaupasta. Tukkukaupasta julkaistaan lisäksi yleistukkukaupan ja vähittäiskaupasta tavaratalo- ja päivittäistavarakaupan ennakkotiedot. Autokaupan tiedot sisältävät sekä autojen tukku- että vähittäiskaupan.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden viiveellä kunkin kuukauden päättymisestä.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, tammikuu 1998. Tilastokeskus