3.4.1998

Lisätietoja: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335, Merja Eskelinen (09) 1734 3304
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Maatilojen tulokset maataloudesta alenivat vuonna 1996

Maatilojen tulos maataloudesta oli vuonna 1996 keskimäärin 68 700 markkaa eli 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos saadaan, kun tilojen kokonaistuloista vähennetään maatalouden menot ja korot. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden yritys- ja tulotilastosta.

Maatilojen tulosta alensivat sekä tulojen väheneminen että menojen kasvu. Vuonna 1996 maatalouden keskimääräiset tulot olivat 237 500 markkaa maatilaa kohti, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maatalouden menot ilman korkomenoja olivat keskimäärin 159 100 markkaa tilaa kohti. Edelliseen vuoteen verrattuna menot kasvoivat yhden prosentin. Maatilojen korkomenot tilaa kohti olivat keskimäärin 9 700 markkaa eli 14 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1995.

Vuonna 1996 tulos maataloudesta oli yhteensä 6,3 miljardia markkaa. Se on 0,9 miljardia markkaa vähemmän kuin vuonna 1995. Maatalouden kokonaistulot olivat 22 miljardia markkaa ja menot ilman korkomenoja 14,8 miljardia markkaa. Korkojen yhteismäärä oli 0,9 miljardia markkaa.

Suurin tulos sikatiloilla

Tuotantosuunnittain tarkasteltuna tulos maataloudesta oli vuonna 1996 suurin sikatiloilla. Kasvinviljelytilat menestyivät heikommin kuin kotieläintuotantotilat. Tulos maatilaa kohti oli suurin Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Pienin tulos oli Keski-Suomessa.

Vasemmanpuoleisin pylväs kuvaa tiloja, joiden tulos maataloudesta oli enemmän kuin 100 000 markkaa tappiollinen, oikeanpuoleisin pylväs tiloja, joiden tulos oli vähintään 400 000 markkaa voitollinen. Muut pylväät on jaettu 10 000 markan luokkiin. Esimerkiksi pisin pylväs tarkoittaa, että vajaalla 13 000 tilalla tulos oli 0 - 9 999 markkaa.

Tulos maataloudesta sisältää sekä voitolliset että tappiolliset tilat. Hieman yli puolella maatiloista tulos oli alle 50 000 markkaa. Tappiollisia tiloja oli 11 prosenttia. Parhaan kymmenesosan tulos oli yli 170 000 markkaa tilaa kohti. Positiivisten tulosten yhteissumma oli 6,5 miljardia markkaa ja tappioiden yhteissumma 0,2 miljardia markkaa.

Vuoden 1996 maatilatalouden yritys- ja tulotilastoon kuului 92 000 maatilaa, joiden keskimääräinen viljelty peltopinta-ala oli 23,1 hehtaaria. Maatiloja oli 6 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilojen keskikoko kasvoi 1,1 hehtaaria. Tilastoon kuuluvilla maatiloilla on vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä peltoa ja ne tekevät maatalouden veroilmoituksen, joka on tilaston tärkein tietolähde.

Lähde: Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1996. Tilastokeskus