7.4.1998

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssit vähenivät edelleen viime vuonna

Vuonna 1997 pantiin vireille 3 611 konkurssia, 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1996. Konkurssien määrä väheni jo viidentenä vuonna peräkkäin. Tilastokeskuksen mukaan konkurssit vähenivät kaikilla päätoimialoilla. Muiden palveluiden ryhmässä, johon kuuluvat muun muassa liike-elämän palvelut, konkurssit lisääntyivät 7 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit toimialoittain 1997

Konkurssit
1997
%-muutos
1996/97
Konkurssiin haetut yritykset 3 427 -14
Maa-, metsä- ja kalatalous 45 -40
Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 489 -15
Rakentaminen 481 -15
Kauppa 850 -17
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 267 -18
Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 233 -5
Muut palvelut 690 7
Toimiala tuntematon 372 -32
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 184 -36
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 3 611 -16

Konkurssien määrä oli viime vuonna samalla tasolla kuin vuonna 1990. Vuoden viimeisellä neljänneksellä konkurssien määrän lasku kuitenkin pysähtyi ja konkurssit lisääntyivät 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Erityisesti joulukuussa konkurssien määrä oli selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannut konkurssit vuosineljänneksittäin 1997

Konkurssit
1997
%-muutos
1996/97
1. neljännes 1 009 -19
2. neljännes 857 -19
3. neljännes 821 -25
4. neljännes 924 3
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 3 611 -16

Konkurssien takia joutui viime vuonna uhatuksi 16 600 työpaikkaa. Se oli 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Laman pahimpina vuosina uhanalaiseksi joutui vuosittain noin 40 000 työpaikkaa.

Viime vuonna vireille pannuista konkursseista 68 prosenttia oli velkojan hakemia. Vuotta aiemmin velkojien osuus oli 65 prosenttia. Velkojan vireille panemista konkursseista lähes puolet oli verottajan ja 30 prosenttia vakuutusyhtiöiden hakemia. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten osuus konkurssien hakijoista oli 6 prosenttia ja muiden velkojien 17 prosenttia. Verottajan ja vakuutusyhtiöiden osuus kasvoi edellisvuotisesta, kun taas pankkien ja muiden rahoituslaitosten osuus pieneni.

Velkajärjestelyjen määrä romahti alle puoleen

Viime vuoden aikana käräjäoikeuksiin jätettiin 5 238 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on alle puolet vuoden 1996 määrästä. Hakemuksia vähensi helmikuussa 1997 tehty velkajärjestelylain uudistus, joka tiukensi velkajärjestelyn edellytyksiä. Kaikkiaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on tehty lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen 55 313.

Yrityssaneerauksia pantiin viime vuonna vireille vain 218. Se on 122 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Lähde: Konkurssitiedote 2/1998. Tilastokeskus