15.4.1998

Lisätietoja: Arja Kinnunen (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Lisätietoja saa myös indeksipuhelimesta 0100-1734 (5,80 mk/min+ppm)
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Kuluttajahintojen vuosinousu maaliskuussa 1,8 prosenttia

Maaliskuun inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli Tilastokeskuksen mukaan 1,8 prosenttia. Helmikuusta maaliskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia.

Asuminen, elintarvikkeet ja liikenne nostivat hintatasoa eniten

Kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmistä inflaatioon vaikutti eniten asumisen, elintarvikkeiden ja liikenteen kallistuminen. Asuminen kallistui vuodessa 3,0 prosenttia ja se nosti hintatasoa kaikkiaan lähes 0,7 prosenttiyksikköä. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien 2,9 prosentin kallistuminen puolestaan nosti kuluttajahintatasoa runsaat 0,4 prosenttiyksikköä. Liikenteen 2,2 prosentin vuosinousua selittävät ennen kaikkea käytettyjen henkilöautojen, julkisen liikenteen sekä bensiinin hinnankorotukset. Kaikkiaan liikenteen osuus inflaatiosta oli 0,3 prosenttiyksikköä. Hintojen nousua hillitsivät eniten vaatteiden ja jalkineiden halpeneminen sekä kevyen polttoöljyn hinnanlasku. Myös asuntolainojen korot olivat matalampia kuin vuosi sitten.

Helmikuusta maaliskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia. Tämä johtui suurimmaksi osaksi talvivaatteiden alennusmyyntien loppumisesta.

Suomen inflaatiomittarit
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (1995=100), maaliskuu 102,9 1,8 % 0,2 %
Elinkustannusindeksi (1951:10=100), maaliskuu 1 429
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), maaliskuu 102,1 1,6 % 0,2 %
Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), helmikuu 101,6 1,2 % 0,0 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: matalin inflaatio helmikuussa Ranskassa

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden matalin inflaatio, 0,7 prosenttia, oli helmikuussa Ranskassa. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa 1,7 ja EU-maiden keskiarvo 1,4 prosenttia. Maaliskuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin 1996=100 pisteluku oli 102,1. Helmikuusta maaliskuuhun indeksi nousi 0,2 prosenttia.

Pohjainflaatio helmikuussa 1,2 prosenttia

Uudistetun pohjainflaatioindikaattorin (1995=100) pisteluku oli helmikuussa 101,6 ja vuosimuutos 1,2 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1998, maaliskuu. Tilastokeskus.