15.4.1998

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 8,8 prosenttia

Suomen teollisuustuotanto kasvaa edelleen kansainvälistä huippuvauhtia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 8,8 prosenttia viime vuoden helmikuusta.

Tuotannon kasvu on edelleen nopeinta vientialoilla. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi helmikuussa lähes 14 prosenttia. Metalliteollisuuden päätoimialoista kasvoivat eniten sähköteknisten tuotteiden valmistus, lähes 32 prosenttia, sekä kulkuneuvojen valmistus, lähes 14 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi helmikuussa lähes 10 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus kasvoi runsaat 11 prosenttia, sen sijaan puutavaran ja puutuotteiden valmistus lisääntyi ainoastaan vajaat 4 prosenttia.

Muun tehdasteollisuuden eli lähinnä kotimarkkinoille tavaroita valmistavien alojen kasvu jatkuu tasaisena. Helmikuussa niiden tuotanto nousi runsaat 3 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi lähes 5 prosenttia. Investointitavaroita tuotettiin helmikuussa 14 prosenttia ja kestokulutustavaroita runsaat 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Myös raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuotanto kasvoi lähes 10 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa käytössä lähes 87 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli runsaat 95 prosenttia, metalliteollisuuden miltei 88 prosenttia ja kemianteollisuuden käyttöaste lähes 82 prosenttia.

Tammikuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 7,9 prosenttia. Tarkistuksessa luku pieneni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, helmikuu. Tilastokeskus