17.4.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Raakaöljy ja öljytuotteet laskivat tuontihintoja

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan helmikuusta maaliskuuhun 0,4 prosenttia. Laskun syynä oli erityisesti raakaöljyn ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen halpeneminen.

Viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun tuontihinnat laskivat 0,2 prosenttia. Tämä johtui energiatuotteiden sekä sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta. Energiatuotteiden tuontihinnat laskivat vuodessa 15 prosenttia ja sähköteknisten tuotteiden tuontihinnat neljä prosenttia.

Vientihinnat nousivat viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 2,1 prosenttia. Nousu aiheutui selluloosan, paperin, paperituotteiden, perusmetallien sekä koneiden ja laitteiden kallistumisesta. Helmikuusta maaliskuuhun vientihinnat laskivat 0,2 prosenttia, mikä johtui puutavaran ja öljytuotteiden halpenemisesta.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat vuodessa 0,3 prosenttia. Nousu aiheutui selluloosan, kaukolämmön sekä elintarvikkeiden ja juomien kohonneista hinnoista. Sen sijaan öljytuotteiden, sähköteknisten tuotteiden ja puutavaran hintojen halpeneminen hillitsi teollisuuden tuottajahintaindeksin nousua. Helmikuusta maaliskuuhun teollisuuden tuottajahinnat kohosivat 0,1 prosenttia.

Tukkuhinnat kohosivat vuodessa 0,3 prosenttia. Kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat nousivat vuodessa 0,4 prosenttia ja tuontitavaroiden tukkuhinnat 0,2 prosenttia. Helmikuusta maaliskuuhun tukkuhinnat laskivat 0,1 prosenttia.

Raakaöljyn halpeneminen laski HWWA-indeksiä helmikuusta maaliskuuhun yli kolme prosenttia. Viime vuoden maaliskuusta HWWA-indeksi aleni lähes 21 prosenttia. Eniten vuodessa laski raakaöljyn hinta, 31 prosenttia. HWWA-indeksi mittaa raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset maaliskuussa 1998, %
Indeksit 2/98 - 3/98 3/97 - 3/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 0,1 0,3
Vientihintaindeksi -0,2 2,1
Tuontihintaindeksi -0,4 -0,2
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,1 0,4
Tukkuhintaindeksi -0,1 0,3

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, maaliskuu. Tilastokeskus