22.4.1998

Lisätietoja: Katja Hietikko (09) 1734 3596, Leo Kolttola (09) 1734 3234
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot kasvoivat edelleen vuonna 1996

Teollisuus käytti ympäristönsuojeluun 3,4 miljardia markkaa vuonna 1996. Siitä runsaat 1,7 miljardia oli ympäristönsuojeluinvestointeja, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Saman verran, 1,7 miljardia markkaa, käytettiin ympäristönsuojelun toimintamenoihin. Teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli 6,9 prosenttia eli lähes saman verran kuin edellisvuonna, jolloin osuus oli 6,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit lisääntyivät vuonna 1996 energiahuollossa ja metalliteollisuudessa. Energiahuollon ympäristöinvestointitahti kiihtyi muutaman vuoden laskukauden jälkeen, metalliteollisuudessa tasainen kasvuvauhti jatkui.

Metsäteollisuus investoi yhä eniten ympäristönsuojeluun

Metsäteollisuuden osuus oli lievästä laskusta huolimatta lähes puolet kaikista ympäristönsuojeluinvestoinneista eli noin 835 miljoonaa markkaa. Eniten metsäteollisuudessa investoitiin vuonna 1996 vesiensuojeluun, noin 612 miljoonaa markkaa. Teollisuudenaloista seuraavaksi suurimmat investoinnit tehtiin metalliteollisuudessa, 390 miljoonaa markkaa, sekä kemian- ja mineraaliteollisuudessa, 233 miljoonaa.

Metsäteollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista peräti 99 prosenttia toteutettiin massa- ja paperiteollisuudessa. Metalliteollisuuden investoinneista 49 prosenttia tehtiin metallien valmistuksessa ja kemian- ja mineraaliteollisuuden investoinneista vastaavasti 77 prosenttia kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa.

Ympäristönsuojeluinvestoinneista 48 prosenttia kohdistui vesiensuojeluun ja 41 prosenttia ilmansuojeluun. Jätehuollon - maaperän ja pohjaveden suojelu mukaan lukien - osuus investoinneista oli 9 prosenttia ja muun ympäristönsuojelun noin 2 prosenttia. Vesiensuojeluinvestointien suhteellinen osuus pieneni, ilmansuojeluinvestointien osuus puolestaan kasvoi.

Ympäristönsuojelun toimintamenot kasvoivat 8 prosenttia

Investointien lisäksi teollisuus käytti toimintamenoina ympäristönsuojeluun runsaat 1,7 miljardia markkaa vuonna 1996. Tämä oli noin 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995.

Eniten ympäristönsuojelun toimintamenot kasvoivat vuonna 1996 kemian- ja mineraaliteollisuudessa, 17 prosenttia. Tämä aiheutui pääasiassa ilmansuojelun ja jätehuollon käyttö- ja kunnossapitomenojen noususta. Metalliteollisuuden toimintamenojen noin 6 prosentin lisäys johtui muun muassa jätehuollon käyttö- ja kunnossapitomenojen kasvusta. Muun teollisen toiminnan ympäristönsuojelun toimintamenot kasvoivat 6 prosenttia.

Ympäristönsuojelun toimintamenoista oli käyttö- ja kunnossapitomenoja 90 prosenttia eli noin 1,5 miljardia markkaa. Niistä lähes puolet kohdistui vesiensuojeluun, vajaa kolmannes jätehuoltoon ja runsas viidennes ilmansuojeluun. Muut toimintamenot, joihin sisältyvät muun muassa ympäristöhallinnon menot, olivat vuonna 1996 noin 177 miljoonaa markkaa.

Tilasto teollisuuden ympäristönsuojelumenoista perustuu noin 2 600 toimipaikalle tehtyyn kyselyyn.

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 1996. Tilastokeskus.
Lisätietoja teollisuuden ympäristönsuojelumenoista löytyy Tilastokeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta http://www.stat.fi/tk/yr/ye31.html.