30.4.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu jatkui nopeana helmikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 5,9 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Tuotannon kasvua vauhditti erityisesti metalliteollisuuden työpäiväkorjatun tuotannon lähes 14 prosentin kasvu. Viennin ohella kasvua piti yllä kotimainen kysyntä, mikä ilmeni rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon lisäyksenä.

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 8,8 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Myös rakentaminen jatkui ripeänä. Sen tuotanto lisääntyi 19 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi edellisvuotisesta 6,6 prosenttia ja kaupan 3,3 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,7 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi viime vuoden helmikuusta 2,2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, helmikuu. Tilastokeskus