7.5.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Suomalaisten luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaisten luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana huhtikuussa. Kuluttajista 83 prosenttia odotti maan talouden pysyvän ennallaan tai paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuusi kymmenestä uskoi oman taloutensa säilyvän ennallaan ja joka neljäs arvioi sen paranevan. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli huhtikuussa 15,2. Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin 20. - 27. huhtikuuta 1 670 Suomessa asuvaa henkilöä.

Suomalaisten kuluttajien talousnäkemykset ovat kansainvälisesti verrattuna hyvin valoisat. Helmikuussa EU-maista vain Alankomaissa ja Irlannissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. Useissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa kuluttajien näkemykset olivat hyvin kielteisiä. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori oli helmikuussa negatiivinen, -5.

Huhtikuussa kuusi kymmenestä kuluttajasta uskoi työttömyyden vähenevän Suomessa seuraavan vuoden aikana. Ensi vuoden huhtikuun inflaatiovauhdiksi vastaajat ennustivat 2,0 prosenttia.

Kotitalouksien rahatilanne oli huhtikuussa edelleen vakaa. Neljä kymmenestä vastaajasta ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Lähes puolet vastaajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle ja kaksi kolmasosaa aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Seitsemän kymmenestä vastaajasta piti lainanottoa edullisena ja 14 prosenttia aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Yli 40 prosenttia vastaajista piti huhtikuussa ajankohtaa edullisena kestotavaroiden hankkimiseen. Viihde-elektroniikkaa aikoi seuraavan kuuden kuukauden aikana ostaa joka neljäs vastaaja ja kodinkoneita lähes yhtä moni. Auton ostoa suunnitteli 9 prosenttia vastaajista. Muun kulkuvälineen, esimerkiksi polkupyörän, aikoi hankkia joka kuudes vastaaja ja yhtä moni suunnitteli jonkin harrastus- tai urheiluvälineen ostamista. Kotimaan lomamatkalle oli seuraavan puolen vuoden aikana lähdössä kuusi kymmenestä vastaajasta ja 37 prosenttia aikoi lomailla ulkomailla.

Yli 40 prosenttia kotitalouksista aikoi sisustaa ja joka kolmas remontoida kotiaan syksyyn mennessä. Kotitalouksista 5 prosenttia aikoi ostaa asunnon seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, huhtikuu 1998. Tilastokeskus